Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету
 • Simple Item 2
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3

Робота кафедри українознавства та латинської мови ґрунтується на традиціях Харківського імператорського університету, одним із спадкоємців якого є Національний фармацевтичний університет.

У Харківському імператорському університеті латина була однією з мов викладання.

У заснованому в 1921 р. Харківському фармацевтичному інституті (ХФІ) була створена кафедра іноземних мов, де викладався курс латинської мови.

Під час Великої Вітчизняної війни архіви були втрачені, тому висвітли­ти діяльність кафедри в період із 1921р. до 1946 р. неможливо.

1946 р. після повернення із Семипалатинська, куди було евакуйовано ХФІ, кафедра іноземних мов відновила роботу, і в її складі була виділена сек­ція латинської мови. На той час завідувачем кафедри був Б. І. Садинський.

Є.Ю. ЛабунськаЄ.Ю. Лабунська

Із 1947 р. до 1970 р. кафедру очолювала Е. Ю. Лабунська.

Із 1946 р. до 1949 р. латинську мову викладали П.Н.Невельський, П. А.Смирнов, Н.А.Бєлецька (випускниця класичного відділення Харківського університету, під час ВВВ — старша операційна медична сестра) і Т.П.Бобова (учасник війни, у подальшому нагороджена значком «Відмінник охорони здоров’я»).

У 1952 р. у зв’язку з відкриттям воєнно-медичного факультету колектив кафедри поповнили нові кадри — Є.І.Добровольська, Л.К.Половедько, В.В.Петрова, І.О.Толок.

Воєнно-медичний факультет функціонував як структурна одиниця ХФІ до 1958 р., за цей час майже 400 курсантів опанували латину.

Н. А. БєлецькаН. А. Бєлецька

Т. П. БобоваТ. П. Бобова

І. О. ТолокІ. О. Толок

 

Викладачі кафедри іноземних мовВикладачі кафедри іноземних мов. 1957 р. Е. Ю Лабунська (сидить перша ліворуч),
Т П. Бобова (сидить друга зліва), І. О. Толок (другий ряд - у центрі)

 Викл. Толок І. О. та викладачі воєнно медичного факультету з випускникамиВикл. Толок І. О. та викладачі воєнно-медичного факультету з випускниками. 1957 р.

 Викл. Бобова Т П. та викладачі воєнно медичного факультету з випускникамиВикл. Бобова Т П. та викладачі воєнно-медичного факультету з випускниками

І. О. Толок2І. О. Толок

Саме Ірина Олександрівна доклала чималих зусиль до формування методичних засад викладання латинської мові в НФаУ. За самовіддану багаторічну працю неодноразово отримувала подяки від керівництва, нагороджена медаллю «Ветеран праці» та почесним значком «Відмінник охорони здоров’я».

У подальші роки кафедрою керували кандидат філологічних наук БаркашГ.В. (1970 - 1973 рр.), старший викладач ТолокІ.О. (1973 - 1977 рр.), кандидат філологічних наук ОвчаренкоВ.М. (1977 - 1978 рр.).

У 1978 р. кафедру очолила кандидат філологічних наук М. В. Григор’єва. У секції латинської мови працювали такі викладачі: Марюхніч (Сетак)Л.Г. (1960 - 2001 рр.), ПетюнінаО.Ф. (1966 - 1974 рр.), СвітличнаЄ.І. (із 1973 р.), ЖукЛ.Г. (1976 - 1979 рр. та 1986 - 2004 рр.), Іоненко І. Р. (1980 - 1995 рр.), Базарова В. І. (із 1981 р.), ФельО.Л. (із 1990р.).

Л. Г. МарюхнічЛ. Г. Марюхніч О. Ф. ПетюнінаО. Ф. Петюніна Л. Г. ЖукЛ. Г. Жук
І. Р. ІоненкоІ. Р. Іоненко В. І. БазароваВ. І. Базарова О. Л. ФельО. Л. Фель

 

Є. І. СвітличнаЄ. І. Світлична

У 1992 р. секція латинської мови була реорганізована в окрему кафедру, яку очолила кандидат філологічних наук, доцент Світлична Є. І.

У 1998 р. кафедру латинської мови було реорганізовано в кафедру української та латинської мов, де викладали дисципліни «Історія України», «Ділова українська мова», «Латинська мова», «Історія та теорія української та зарубіжної культури». Колектив кафедри значно розширився — його поповнили викладачі української мови — доц.Вербицька О. А., ст. викл. Берестова А. А., викладачі історії — доц. СавченкоН.М., доц. ЧерніковаВ.Є., ст. викл. ФіліппенкоР.І., а також лаборанти — ЛяпінЮ.С., КазаковаЛ.А.

доц. Савченко Н. М.доц. Савченко Н. М. доц. Чернікова В. Є.доц. Чернікова В. Є.

 

ст. викл. Філіппенко Рст. викл. Філіппенко Р. І. ст. викл. Берестова Аст. викл. Берестова А. А. ст. лаборант Казакова Л. А.ст. лаборант
Казакова Л. А.

У 2000 - 2001 рр. до складу кафедри приєдналися молоді викладачі латинської мови, випускники відділення класичної філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Волобуєва О. О., Дмитріва (Синиця)О.О., КренєваА.М., СавінаВ.В., МіхайлікК.В. та викла­дачі української мови, випускники відділення української мови та літератури Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди СальтевськаТ.В., ЦвяшкоЮ.О., КривкоР.М. Також прийшла на кафедру працювати ст.лаборант Фоміна Л. В. 

викл. Волобуєва О. О.викл. Волобуєва О. О. викл. Дмитріва (Синиця) О. О.викл. Дмитріва (Синиця) О. О.
викл. Кренєва Авикл. Кренєва А. М. викл. Савіна В. В.викл. Савіна В. В.
викл. Сальтевська Т. В.викл. Сальтевська Т. В. викл. Цвяшко Ю. О.викл. Цвяшко Ю. О.
викл. Кривко Р. М.викл. Кривко Р. М. ст лаборант Фоміна Л. В.ст лаборант Фоміна Л. В.
 
У 2001 р. кафедра перейменована  у кафедру українознавства та латинської мови.

Протягом 2003 - 2005 рр. колектив кафедри поповнили викладачі української мови к. філол. н. Тєлєжкіна О. О. (2003 р.) і Лисенко Н. О. (2003 р.) та викладач латинської мови Томарєва Н. О. (2005 р.).

к. філол. н. Тєлєжкіна О. О.к. філол. н. Тєлєжкіна О. О. викл. Лисенко Н. О.викл. Лисенко Н. О.

 викл. Томарєва Н. О.викл. Томарєва Н. О.

У 2005 р. кафедра українознавства та латинської мови була об’єднана з кафедрою суспільних наук. А наприкінці 2006 - 2007 навчального року за рішенням Вченої ради університету кафедра суспільних наук, українознавства та латинської мови знову була розділена на дві окремі кафедри.

Колектив кафедриКолектив кафедри.
2004 р.

У 2007 р. на кафедрі почали працювати к. філол. н. Постолова І. В., к.іст.н.Малютіна О. К., у 2008 р. ст. лаборант, викл. Дорошина Л. Ф., у 2009 р. викл. Тимченко А. О.
к. іст. н. Малютіна Ок. іст. н. Малютіна О. К. к. філол. н. Постолова 1. В.к. філол. н. Постолова І. В.
ст лаборант викл. Дорошина Л. Ф.ст лаборант викл. Дорошина Л. Ф. викл. Тимченко Авикл. Тимченко А. О.

Сьогодні кадровий склад кафедри українознавства та латинської мови налічує 18 осіб. Десять викладачів мають науковий ступінь кандидата наук: к. філол. н., доц. Світлична Є. І., к. іст. н., доц.Філіппенко Р. І., к. філол. н., доц. Тєлєжкіна О. О., к.філол.н., доц. Лисенко Н. О., к.іст. н., доц. Малютіна О. К., к. філол. н., доц. Постолова І. В., к. філол. н., доц. Тимченко А.О., к. філол. н., доц. Пац Л.І., к. філол. н., доц. Кальченко Т.Ю., к. філол. н., доц. Фель О.Л.

групповое фотоКолектив кафедри.
2013 р.

На кафедрі викладаються 6 нормативних дисциплін – «Латинська мова», «Латинська мова та медична термінологія», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Історія та культура України», "Українська мова" для іноземних студентів та «Українська мова (ДП)», а також розроблені та викладаються 2 елективні курси:  «Культура наукової мови» та «Історія сучасного світу».

На сьогодні кафедра має міцну матеральну базу, розташована на третьому поверсі гуманітарного корпусу НФаУ. Загальна площа приміщень кафедри складає 490,3 м2, на яких розміщуються вісім тематично оформлених і дизайнерськи оздоблених аудиторій, комп’ютерний клас, клас-музей з експозицією предметів побуту та культури українського народу, кабінет завідувача, дві викладацькі, методичний кабінет. На кафедрі встановлена точка доступу WI-FI.

аудиторія 1аудиторія №1 аудиторія № 4аудиторія №4
аудиторія № 6аудиторія №6 аудиторія № 8аудиторія №8

комп’ютерний класкомп’ютерний клас

аудиторія 5аудиторія № 5 - етнографічна експозиція

На сучасному етапі розвитку кафедра працює за такими напрямами:

 • навчально-методична робота;
 • видавнича діяльність;
 • наукова робота;
 • робота Студентського наукового товариства;
 • виховна робота;
 • профорієнтаційна діяльність.
 • Всесвітній день вишиванки-2020

  Всесвітній день вишиванки-2020

  Із Днем вишиванки!Кафедра українознавства та латинської мови вітає зі святом любові, пам'яті й гордості за свою Україну!Дивно, як у невибагливих Детальніше
 • Засідання секції

  Засідання секції "Філологія", 1 тур

  4 березня 2020 р. на кафедрі українознавства та латинської мови був проведений І кафедральний тур XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів Детальніше
 • Симфонія душі

  Симфонія душі

  З метою підтримки поетичної творчості авторів-аматорів Обласний комітет Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я провів обласний галузевий поетичний конкурс Детальніше
 • День рідної мови

  День рідної мови

  21 лютого весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року Детальніше
 • День Героїв Небесної Сотні-2020

  День Героїв Небесної Сотні-2020

  20 лютого 2020 року до Дня Героїв Небесної Сотні — пам'ятного дня, коли  вшановується подвиг учасників Революції гідності, проведено бесіду "Герої Детальніше
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34