Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету
 • Simple Item 2
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3

Інформація про навчально-методичне забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі українознавства та латинської мови, на 2013-2018 н.р.

Інформація 

         про навчально-методичне забезпечення дисциплін, що викладаються

на кафедрі українознавства та латинської мови, за 2013-2020 н.р.

№ з/п

Спец-іаль-ність

Назва дисци-пліни

Вид

НМКД

Назва

Автор

Видавництво,

рік видання

Для яких видів занять НМКД призначений (лекції, ПЗ, ЛЗ, семінари, курсові, контр., сам. робо-ти, інди-від.)

К-ть

екземплярів

 

(тираж)

К-ть

сторі-нок

Наяв-ність грифу

1

Ф

ТПКЗ

КФ

Латинська мова

Підручн.

( укр. мовою)

Латинська мова

Є.І.Світлична

 І.О.Толок

Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 404 с.

ПЗ

самост. робота

1000

404

Гриф

МОН

Учебник

(рос. мовою)

 Латинский язык

Светличная Е.И.

Толок И.А.

Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 348 с.

ПЗ

самост. робота

2000

348

Гриф

МОЗ

Textbook (навч. видання  англ. мовою)

 Latin for pharmacy students

Svetlichaya Y.I.

 Tolok I.A.

 Volobuyeva E.A.

Kharkov: NUPh Golden  Peges,

2011. – 248 p.

ПЗ

самост. робота

500

212

Гриф

МОН

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Studemus Latinam: Вивчаємо латину  

 Світлична Є.І.

 Толок І.О.

Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 177 с.

ПЗ

самост. робота

3000

177

Гриф

МОЗ

Учеб. пособ.

(рос. мовою)

 Studemus Latinam. Изучаем латынь

Светличная Е.И.

 Толок И.А.

Х: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 177 с.

ПЗ

самост. робота

2000

177

Гриф

МОЗ

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Латинська термінологія в косметології та аромології  

 Світлична Є.І.

 Фель О.Л.

Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2004. – 56 с.

самост. робота

300

56

 

Учеб. пособ.

(англ. мовою)

 Studemus Latinam. We Learn Latin: Manual for Individual Students’ Work

Svetlichnaya Y.I.

 Tolok I.A.

 Volobuyeva E.A.

Kharkov: Publishing House of NUPh, 2006. – 112 p.

ПЗ

самост. робота

50

112

 

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Фармацевтична латинь. Питання та завдання

Світлична Є.І.

 Толок І.О.

Х.: УкрФА, 1999. – 88 с.

самост. робота

300

88

 

Учеб. пособ.

(рос. мовою)

Фармацевтическая латынь.

Вопросы и задания

Светличная Е.И.

 Толок И.А.

Савина В.В.

 Харитонова Н.В.

Х.: Изд-во НФаУ, 2007. – 84 с.

самост. робота

500

84

 

Словник

(рос. мовою)

Этимологический словарь латинських ботанических названий лекарственных растений.

Светличная Е.И.

 Толок И.А.

Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 288 с.

самост. робота

2000

288

Гриф

МОН

Багатомовний словник

Фармацевтична термінологія. Terminologia pharmaceutica polіglotta: для студ. вищ. навч. закладів 

Є.І.Світлична

В.І.Базарова

О.О.Волобуєва

А.А.Берестова М.Ю.Половнікова

 Під загал. ред. канд.

філол. наук

доц. Є.І.Світличної

Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 149 с.

самост. робота

1000

149

Гриф

МОН

Методичні рекомендації

Латинська мова: Методичні вказівки та контрольні завдання  для студентів заочної форми навчання фармацевтичних вищих навчальних закладів та факультетів (спеціальності “Фармація”, термін навчання

 4,5 р.)

Світлична Є.І.

 Базарова В.І.

 Х.: Вид-во НФаУ, 2004. – 50 с.

контр.

робота

300

50

 

Методичні рекомендації

Латинська мова: Методичні вказівки та контрольні завдання  для студентів заочної форми навчання фармацевтичних вузів та факультетів (термін навчання 5,5 років)

Світлична Є.І.

 Базарова В.І.

 Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 88 с.

контр.

робота

500

88

 

КФ

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Клінічна термінологія

Є.І.Світлична

В.І.Базарова

Л.Г.Жук

Х., Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 168 с.

ПЗ

самост. робота

300

168

Гриф

МОН

ЛД

 

 

 

Навч. посіб.

Латинська мова з медичною термінологією

Іваницька П.Ф.

.Рівне:  2001.–

316 с.

ПЗ

1000

316

 

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Studemus Latinam .Вивчаємо латину

 (для студентів спеціальності «Лабораторна діагностика»)

Світлична Є.І.

Фель О.Л.

Синиця О.О.

Х.: Вид-во НфаУ, 2008. – 112 с. 

ПЗ

самост. робота

500

112

 

ТФП

БТ

Підручн.

(укр. мовою)

Латинська мова  (для факультета промислової фармації)

Є.І.Світлична

 І.О.Толок

 В.І.Базарова

 О.Л.Фель

Х.: Вид-во НФАУ, 2001. – 216 с.

ПЗ

2000

216

Гриф

МОЗ

 

 

БТ

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Lingua Latina. Латинська мова (для студентів спеціальності “Біотехнологія” )

Є.І. Світлична

І.В. Постолова Н.О.Томарева

Х.: НФаУ 2014. – 196 с.

ПЗ

самост. робота

50

196

Гриф

МОН

Методичні рекомендації

 Методичні вказівки та контрольні завдання з латинської мови для студентів заочної форми навчання фармацевтичних вузів та факультетів (спеціальність “Біотехнологія” , термін навч. 4,4 р.)

Є.І. Світлична

І.В.Постолова

Н.О.Томарева

Х.: НФАУ, 2011. –47 с.

контр.

робота

100

47

 

2

Ф

ТПКЗ

КФ

ЛД

ТФП

БТ

Українська мова  (за професійним спрямуванням)

 

Підручник

Фахова мова фармацевта

Є.І.Світлична

А.А.Берестова

О.О.Тєлєжкіна

Х.: Тім Пабліш груп,–, 2012.

260 с.

ПЗ

самост. робота

500

260

Гриф

МОН

Навч. посіб.

Основи культури мовлення

О.О. Тєлєжкіна

Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 88 с.

самост. робота

100

88

 

Навч. посіб.

Культура наукової мови

Н.О.Лисенко

Н.В. Піддубна

О.О. Тєлєжкіна

Х.: Тім Пабліш груп,–, 2014.

271 с.

ПЗ

самост. робота

50

271

Гриф

МОН

Ф

ТПКЗ

КФ

ЛД

ТФП

БТ

ЕП

М

МО

Підручник

Українське ділове мовлення 

Є.І.Світлична

А.А.Берестова

А.Є. Прийомко

О.Ю. Бронникова

Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002.–320 с.

ПЗ

самост. робота

3000

320

Гриф

МОЗ

Навч. посіб.

Практикум зі стилістики української мови: науковий та офіційно-діловий стилі  

Є.І.Світлична

А.А.Берестова

Ю.О. Цвяшко

В.Н. Піддубна

Л.Г. Жук

Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 256 с.

самост. робота

індивід.

робота

4000

256

Гриф

МОН

Навч. посіб.

Граматичний практикум з української мови для самостійної роботи студентів

 А.А.Берестова

О.О.Тєлєжкіна

Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 88 с.

самост. робота

300

88

 

Методичні рекомендації

Методичні вказівки та контрольні завдання з української мови ( за професійним спрямуванням)

( для студентів заочної форми навчання відділення “Фармація”)

А.А. Берестова

Х.: Вид-во НФаУ, 2010. –72 с.

контр.

робота

300

72

 

Методичні рекомендації

Методичні вказівки та контрольні завдання з української мови за професійним спрямуванням ( для студентів заочної форми навчання відділення “Фармація”, “Клінічна фармація”, “Технологія парфумерно-косметичних засобів”)

А.А. Берестова

Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – .80 с

контр.

робота

100

80

 

 

 

Ф

 (під-фак)

Навч. посіб.

Українська мова для іноземців

Н.О.Лисенко

Р.М.Кривко

Є.І.Світлична

Т.П.Цапко

К.: Центр учбової літератури. - 2009. – 240 с.

ПЗ

самост. робота

600

240

Гриф

МОН

Методичні рекомендації

Методичні  рекомендації та тренувальні вправи з української граматики для студентів-іноземців підготов.  факультету

Н.О.Лисенко

Х.: Вид-во НФаУ, 2009.– 85 с.

самост.

робота

100

85

 

3

Ф

ТПКЗ

КФ

ЛД

ТФП

БТ

ЕП

М

МО

Історія України

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Історія України: соціально-політичний аспект 

Н.М. Савченко

Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 380 с.

самост. робота

3000

380

Гриф

МОН

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Практикум з історії України 

Н.М.Савченко.

Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 228 с.

СЗ

самост. робота

3000

228

Гриф

МОН

Учеб. пособ.

(рос. мовою)

История Украины

Н.Н.Савченко

Р.И.Филиппенко

С.М.Куделко

О.К.Малютина /

под ред. С.Н.Смоленкского

Х.:Тимченко, 2010. – 272 с.

ПЗ

самост. робота

1000

272

Гриф

МОН

Textbook for      students of higher   school (навч. видання

англ. мовою)

History of Ukraine

N.N. Savchenko

 R. I. Filipenko

 S. M. Kudelko                          O. K. Malyutina

E. A. Volobuyeva  / ed. by  S. N. Smolensky  

Kharkov: NUPh: Golden Hages, 2011. – 224 p.

ПЗ

самост. робота

500

224

Гриф

МОН

Навч. видання

(укр. мовою)

План-конспект лекцій з історії України

Н.М.Савченко

О.К. Малютіна

Р.І.Філіппенко

Х.:Тимченко, 2012. – 109с.

лекції

СЗ

300

109

 

Учебн. издание

(рос. мовою)

План-конспект лекций по истории Украины (для студентов иностранного факультета)

Р.И.Филиппенко

Н.Н.Савченко

С.М.Куделко

И.В. Голубева

Х.: 2014. – 130 с.

лекции

СЗ

300

130

 

Textbook.(навч. видання

англ. мовою)

Summary of Lectures on History of Ukraine

N.N. Savchenko

O.K. Malyutina

E.A. Volobuyeva

R.I. Filippenko

Kharkov: Publishing House of NPHaU, 2013. – 118 p.

лекции

СЗ

200

118

 

Збірник тестів

(укр. мовою)

Збірник тестів з історії України

Р.І.Філіппенко

Н.М.Савченко

О.К. Малютіна

Х.: Вид-во НФаУ, 2011.–  32 с.

контр.

робота

самост. робота

400

32

 

Сборник тестов

(рос. мовою)

Сборник тестов по истории Украины  (для студентов-иностранцев)

Р.И. Филиппенко

Н.Н. Савченко 

О.К. Малютина

Х.: Изд-во НФаУ, 2013. – 39 с.

контр.

работа

самост. работа

200

39

 

№ з/п

Спец-іаль-ність

Назва дисци-пліни  за навчальним планом

Вид

НМКД

Назва

Автор

Видавництво,

рік видання

Для яких видів занять НМКД призначений (лекції, ПЗ, ЛЗ, семінари, курсові, контр., сам. робо-ти, інди-від.)

К-ть

екземплярів

 

(тираж)

К-ть

сторі-нок

Наяв-ність грифу

1

Ф

ТПКЗ

КФ

Латинська мова

Підручн.

( укр. мовою)

Латинська мова

Є.І.Світлична

 І.О.Толок

Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2014. – 432 с.

ПЗ

самост. робота

500

432

Гриф

МОН

Підручн.

( укр. мовою)

Латинська мова

Є.І.Світлична

 І.О.Толок

Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 404 с.

ПЗ

самост. робота

1000

404

Гриф

МОН

Учебник

(рос. мовою)

 Латинский язык

Светличная Е.И.

Толок И.А.

Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 348 с.

ПЗ

самост. робота

2000

348

Гриф

МОЗ

Textbook (навч. видання  англ. мовою)

 Latin for pharmacy students

Svetlichaya Y.I.

 Tolok I.A.

 Volobuyeva E.A.

Kharkov: NUPh Golden  Peges,

2011. – 248 p.

ПЗ

самост. робота

500

212

Гриф

МОН

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Studemus Latinam: Вивчаємо латину  

 Світлична Є.І.

 Толок І.О.

Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 177 с.

ПЗ

самост. робота

3000

177

Гриф

МОЗ

Учеб. пособ.

(рос. мовою)

 Studemus Latinam. Изучаем латынь

Светличная Е.И.

 Толок И.А.

Х: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 177 с.

ПЗ

самост. робота

2000

177

Гриф

МОЗ

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Латинська термінологія в косметології та аромології  

 Світлична Є.І.

 Фель О.Л.

Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2004. – 56 с.

самост. робота

300

56

 

Учеб. пособ.

(англ. мовою)

 Studemus Latinam. We Learn Latin: Manual for Individual Students’ Work

Svetlichnaya Y.I.

 Tolok I.A.

 Volobuyeva E.A.

Kharkov: Publishing House of NUPh, 2006. – 112 p.

ПЗ

самост. робота

50

112

 

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Фармацевтична латинь. Питання та завдання

Світлична Є.І.

 Толок І.О.

Х.: УкрФА, 1999. – 88 с.

самост. робота

300

88

 

Учеб. пособ.

(рос. мовою)

Фармацевтическая латынь.

Вопросы и задания

Светличная Е.И.

 Толок И.А.

Савина В.В.

 Харитонова Н.В.

Х.: Изд-во НФаУ, 2007. – 84 с.

самост. робота

500

84

 

Словник

(рос. мовою)

Этимологический словарь латинських ботанических названий лекарственных растений.

Светличная Е.И.

 Толок И.А.

Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 288 с.

самост. робота

2000

288

Гриф

МОН

Багато-мовний словник

Фармацевтична термінологія. Terminologia pharmaceutica polіglotta: для студ. вищ. навч. закладів 

Є.І.Світлична

В.І.Базарова

О.О.Волобуєва

А.А.Берестова М.Ю.Половнікова

 Під загал. ред. канд.

філол. наук

доц. Є.І.Світличної

Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 149 с.

самост. робота

1000

149

Гриф

МОН

КФ

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Клінічна термінологія

Є.І.Світлична

В.І.Базарова

Л.Г.Жук

Х., Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 168 с.

ПЗ

самост. робота

300

168

Гриф

МОН

ЛД

Навч. посіб.

Латинська мова з медичною термінологією

Іваницька П.Ф.

.Рівне:  2001.–

316 с.

ПЗ

1000

316

 

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Studemus Latinam .Вивчаємо латину

 (для студентів спеціальності «Лабораторна діагностика»)

Світлична Є.І.

Фель О.Л.

Синиця О.О.

Х.: Вид-во НфаУ, 2008. – 112 с. 

ПЗ

самост. робота

500

112

 

ТФП

БТ

Підручн.

(укр. мовою)

Латинська мова  (для факультета промислової фармації)

Є.І.Світлична

 І.О.Толок

 В.І.Базарова

 О.Л.Фель

Х.: Вид-во НФАУ, 2001. – 216 с.

ПЗ

2000

216

Гриф

МОЗ

 

 

БТ

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Lingua Latina. Латинська мова (для студентів спеціальності “Біотехнологія”)

Є.І. Світлична

І.В. Постолова Н.О.Томарева

Х.: НФаУ 2014. – 196 с.

ПЗ

самост. робота

50

196

Гриф

МОН

2

Ф

ТПКЗ

КФ

ЛД

ТФП

БТ

Українська мова  (за професійним спрямуванням)

 

Підруч-ник

Фахова мова фармацевта

Є.І.Світлична

А.А.Берестова

О.О.Тєлєжкіна

Х.: Тім Пабліш груп,–, 2012.

260 с.

ПЗ

самост. робота

500

260

Гриф

МОН

Навч. посіб.

Основи культури мовлення

О.О. Тєлєжкіна

Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 88 с.

самост. робота

100

88

 

Ф

ТПКЗ

КФ

ЛД

ТФП

БТ

ЕП

М

МО

Підруч-ник

Українське ділове мовлення 

Є.І.Світлична

А.А.Берестова

А.Є. Прийомко

О.Ю. Бронникова

Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002.–320 с.

ПЗ

самост. робота

3000

320

Гриф

МОЗ

Навч. посіб.

Практикум зі стилістики української мови: науковий та офіційно-діловий стилі  

Є.І.Світлична

А.А.Берестова

Ю.О. Цвяшко

В.Н. Піддубна

Л.Г. Жук

Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 256 с.

самост. робота

індивід.

робота

4000

256

Гриф

МОН

Навч. посіб.

Граматичний практикум з української мови для самостійної роботи студентів

 А.А.Берестова

О.О.Тєлєжкіна

Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 88 с.

самост. робота

300

88

 

 

 

Ф

 (під-фак)

Навч. посіб.

Українська мова для іноземців

Н.О.Лисенко

Р.М.Кривко

Є.І.Світлична

Т.П.Цапко

К.: Центр учбової літератури. - 2009. – 240 с.

ПЗ

самост. робота

600

240

Гриф

МОН

Методичні рекомендації

Методичні  рекомендації та тренувальні вправи з української граматики для студентів-іноземців підготов.  факультету

Н.О.Лисенко

Х.: Вид-во НФаУ, 2009.– 85 с.

самост.

робота

100

85

 

3

Ф

ТПКЗ

КФ

ЛД

ТФП

БТ

ЕП

М

МО

Історія України

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Історія України: соціально-політичний аспект 

Н.М. Савченко

Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 380 с.

самост. робота

3000

380

Гриф

МОН

Навч. посіб.

(укр. мовою)

Практикум з історії України 

Н.М.Савченко.

Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 228 с.

СЗ

самост. робота

3000

228

Гриф

МОН

Учеб. пособ.

(рос. мовою)

История Украины

Н.Н.Савченко

Р.И.Филиппенко

С.М.Куделко

О.К.Малютина /

под ред. С.Н.Смоленкского

Х.:Тимченко, 2010. – 272 с.

ПЗ

самост. робота

1000

272

Гриф

МОН

Textbook for      students of higher   school (навч. видання

англ. мовою)

History of Ukraine

N.N. Savchenko

 R. I. Filipenko

 S. M. Kudelko                          O. K. Malyutina

E. A. Volobuyeva  / ed. by  S. N. Smolensky  

Kharkov: NUPh: Golden Hages, 2011. – 224 p.

ПЗ

самост. робота

500

224

Гриф

МОН

Навч. видання

(укр. мовою)

План-конспект лекцій з історії України

Н.М.Савченко

О.К. Малютіна

Р.І.Філіппенко

Х.:Тимченко, 2012. – 109с.

лекції

СЗ

300

109

 

Учебн. издание

(рос. мовою)

План-конспект лекций по истории Украины (для студентов иностранного факультета)

Р.И.Филиппенко

Н.Н.Савченко

С.М.Куделко

И.В. Голубева

Х.: 2014. – 130 с.

лекции

СЗ

300

130

 

Textbook.(навч. видання

англ. мовою)

Summary of Lectures on History of Ukraine

N.N. Savchenko

O.K. Malyutina

E.A. Volobuyeva

R.I. Filippenko

Kharkov: Publishing House of NPHaU, 2013. – 118 p.

лекции

СЗ

200

118

 

Збірник тестів

(укр. мовою)

Збірник тестів з історії України

Р.І.Філіппенко

Н.М.Савченко

О.К. Малютіна

Х.: Вид-во НФаУ, 2011.–  32 с.

контр.

робота

самост. робота

400

32

 

Сборник тестов

(рос. мовою)

Сборник тестов по истории Украины  (для студентов-иностранцев)

Р.И. Филиппенко

Н.Н. Савченко 

О.К. Малютина

Х.: Изд-во НФаУ, 2013. – 39 с.

контр.

работа

самост. работа

200

39

 

№ з/п

Спец-іаль-ність

Назва дисци-пліни  за навчальним планом

Вид

НМКД

Назва

Автор

Видавництво,

рік видання

Для яких видів занять НМКД призначений (лекції, ПЗ, ЛЗ, семінари, курсові, контр., сам. робо-ти, інди-від.)

К-ть

екземплярів

 

(тираж)

К-ть

сторі-нок

Наяв-ність грифу

1.   

ЛД

Українська мова (за професійним спряму-ванням)

Навч. посіб.

Фахова мова лікаря-лаборанта 

 

Тєлєжкіна О. О., Берестова А. А.,

Тимченко А. О.

Х. : Тім Пабліш Груп

ПЗ

самост. робота

50

200

Гриф

МОН

2.   

ЕП

М

МО

Українська мова (за професійним спряму-ванням)

Навч. посіб.

Фахова мова економіста

Тєлєжкіна О. О., Лисенко Н. О., Берестова А. А., Сальтевська Т. В Дорошина Л. Ф.

Х. : Тім Пабліш Груп

ПЗ

самост. робота

20

240

Гриф МОН

3.   

Ф

ТПКЗ

КФ

ЛД

ТФП

БТ

ЕП

М

МО

Українська мова (за професійним спряму-ванням)

Навч. посіб

Ділове спілкування: усна і писемна форми

Тєлєжкіна О. О., Лисенко Н. О.,  Кушнір О. О.,

Литвиненко О.О.

 Піддубна Н. В.

Х. : «Смугаста типографія», 2015

ПЗ

самост. робота

300

384

Гриф

МОН

4.   

Ф

ТПКЗ

КФ

 

Українська мова (за професійним спряму-ванням)

Метод. рекомендації для студен-тів фарма-цевтич-ного профі-лю

Практична стилістика української мови

Тимченко А. О. 

Х., 2015

Самост. робота

10

35

 

5.   

Ф

ТПКЗ

КФ

 

Українська мова (за професійним спряму-ванням)

Метод. рекомендації для студен-тів-фарма-цевтів 

Труднощі перекладу процесових назв: методичні рекомендації

Тимченко А. О., Тєлєжкіна О. О., Берестова А. А.

Х., 2015 

Самост. робота

10

50

 

6.   

Підго-товчі курси

Українська мова (за професійним спряму-ванням)

Метод. рекомендації

Тестові завдання з курсу «Українська мова» для студентів довузівської підготовки 

Тимченко А. О., Лисенко Н. О.

Х., 2015

ПЗ

самост. робота

10

50  

 

з/п

Назва видання

Вид видання

Автори

 

Мова

Обсяг (стор.)

Тираж

Здача до видання

 

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       

Фахова мова фармацевта 

Підручник

Світлична Є.І.

Берестова А.А.

Тєлєжкіна О.О.

укр.

260

500

ІІ кварт. 2017

Вид-во НФаУ

2.       

Фахова мова провізора-косметолога

(для студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» )

Навчальний

 посібник

Лисенко Н.О. Дорошина Л.Ф.

Сальтевська Т.В.

Пац Л.І.

укр.

200

100

ІІ кварт. 2017

За рахунок спонсорів

3.       

Studemus Latinam. Вивчаємо латину

Навчальний

 посібник

Світлична Є.І.

укр.

150

100

ІІ кварт. 2017

4.       

Studemus Latinam. Вивчаємо латину (для студентів спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»)

Навчальний

 посібник

Світлична Є.І.

Томарева Н.О.

Базарова В.І.

Фель О.Л.

укр.

100

100

ІІ кварт. 2017

5.       

Studemus Latinam. Изучаем латынь

Учебное

 пособие

Светличная Е. И.

Савина В.В.

рус.

150

100

ІІ кварт. 2017

6.        

Фармацевтична латинь. Питання та завдання

Навчальний

 посібник

Світлична Є.І.

Постолова І.В

Пац Л.І..

укр.

50

100

ІІ кварт. 2017

7.        

Фармацевтическая латынь. Вопросы и ответы

Учебное

пособие

Світлична Є.І.

Фель О.Л.

Лелюк О.О.

рус.

50

100

ІІ кварт. 2017

8.        

Фармацевтическая латынь. Вопросы и ответы

Учебное

пособие

Світлична Є.І.

Фель О.Л.

Лелюк О.О.

англ.

50

100

ІІ кварт. 2017

9.        

Історія сучасного світу

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів

Малютіна О.К.

Філіппенко Р.І.

укр.

30

50

ІІ кварт. 2017

 

 

 • Всесвітній день вишиванки-2020

  Всесвітній день вишиванки-2020

  Із Днем вишиванки!Кафедра українознавства та латинської мови вітає зі святом любові, пам'яті й гордості за свою Україну!Дивно, як у невибагливих Детальніше
 • Засідання секції

  Засідання секції "Філологія", 1 тур

  4 березня 2020 р. на кафедрі українознавства та латинської мови був проведений І кафедральний тур XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів Детальніше
 • Симфонія душі

  Симфонія душі

  З метою підтримки поетичної творчості авторів-аматорів Обласний комітет Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я провів обласний галузевий поетичний конкурс Детальніше
 • День рідної мови

  День рідної мови

  21 лютого весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року Детальніше
 • День Героїв Небесної Сотні-2020

  День Героїв Небесної Сотні-2020

  20 лютого 2020 року до Дня Героїв Небесної Сотні — пам'ятного дня, коли  вшановується подвиг учасників Революції гідності, проведено бесіду "Герої Детальніше
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34