Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету
 • Simple Item 2
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3

Інформація 

         про навчально-методичне забезпечення дисциплін, що викладаються

на кафедрі українознавства та латинської мови, за 2002-2020 н.р.

 

Загальноуніверситетські видання, у підготовці яких викладачі кафедри брали активну участь:

1996 р. – «Українська фармацевтична академія. 1921–1996» (уклад. Савченко Н.М. та ін.; за ред. Черних В.П.);

2005 р. – «Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти» (уклад. Савченко Н.М., Світлична Є.І., Філіппенко Р.І.; за заг. ред. В.П. Черних);

2014 р. – «Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів : українсько-латинсько-російсько-англійський» (уклад. Перцев І.М., Світлична Є.І., Рубан О.А. та ін.; за ред. проф. В.П. Черних).

Із латинської мови розроблено:

1993 р. – «Переводной глоссарий по фармацевтической ботанике (русский, украинский, французский, английский, латинский и арабский варианты)» (Сербин А.Г., Светличная Е.И., Ковалив В.И., Серая Л.М., Никоноров С.Н.);

1998 р. – підручник «Латинська мова» (Світлична Є.І., Толок І.О.); перевид. – 2002, 2004, 2005, 2011, 2014 рр.;

1998 р. – посібник «Фармацевтическая латынь в вопросах и заданиях», надрукований російською та українською мовами (Світлична Є.І., Толок І.О.);

2001 р. – підручник «Латинська мова» (Світлична Є.І., Толок І.О., Базарова В.І., Фель О.Л.);

2002 р. – посібник «Studemus Latinam. Вивчаємо латину», виданий українською та російською мовами (Світлична Є.І., Толок І.О.);

2003 р. – довідник «Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений» (Світлична Є.І., Толок І.О.);

2003 р. – «Latin for pharmacy students: Textbook» (Svetlichaya Y.I., Tolok I.A., Volobuyeva E.A.);

2004 р. – багатомовний словник «Фармацевтична термінологія. Terminologia pharmaceutica poluglotta» (Світлична Є.І., Базарова В.І., Волобуєва О.О., Берестова А.А., Половнікова М.Ю.);

2004 р. – посібник «Латинська термінологія в косметології та аромології» (Світлична Є.І., Фель О.Л.);

2006 р. – «Studemus Latinam. We Learn Latin: Manual for Individual Students Work» (Світлична Є.І., Толок І.А., Волобуєва О.О.);

2006 р. – посібник «Клінічна термінологія» (Світлична Є.І., Жук Л.Г., Базарова В.І.);

2007 р.– «Фармацевтическая латынь. Вопросы и задания» (Светличная Е.И., Толок И.А., Савина В.В., Харитонова Н.В.);

2008 р. – посібник «Studemus Latinam» (Світлична Є.І., Фель О.Л., Синиця О.О.);

2011 р. – «Latin for Pharmacy Students: textbook (Svetlichnaya Y.I., Tolok I.A., Volobuyeva E.A.);

2012 р. – «Lingua Latina. Латинська мова: навч. посіб. для студентів внз спец-ті «Біотехнологія»» (Світлична Є.І., Постолова І.В., Томарєва Н.О.);

2018 р. – «Латинська термінологія в косметології та аромології: Навч. посіб. для студ. вищих фармац. навч. закл. спец. «Технологія парфумерно-косметичних засобів»» (Світлична Є.І., Фель О.Л., Базарова В.І.);

2018 р. – посібник «Латинська мова для студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» (Світлична Є.І., Фель О.Л., Савіна В.В., Синиця О.О.);

2018 р. – «Lexical and Grammatical Practice on Latin Pharmaceutical Terminology. Tutorial for individual work of the first-year foreign students of pharmaceutical universities and departments» (Svetlichnaya Ye.I., Leliuk Ye.A., Fel Ye.L.) – англ. та рос. мовами.

2019 р. – Lingua Latina Pharmaceutica. Робочий зошит з латинської мови (Світлична Є.І., Савіна В.В.).

2019 р. – Lingua Latina Pharmaceutica : Рабочая тетрадь по латинскому языку (Светличная Е. И., Савина В.В.).

2019 р. – Вивчаємо латину: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. спец. «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів» (Світлична Є.І., Базарова В.І., Фель О.Л., Томарєва Н.О.)

2019 р. – Studemus Latinam. We Learn Latin: Workbook for practical training in Latin language (Svitlychna Ye. I., Volobuyeva Ye. A.).

2019 р. – Латинська мова для студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» : Робочий зошит з латинської мови (Світлична Є.І., Савіна В.В., Томарєва Н.О.)

Із дисципліни «Історія України» створено:

2003 р. – посібник «Історія України: соціально-політичний аспект» (Савченко Н.М.);

2004 р. – посібник «Практикум для студентів з курсу історії України» (Савченко Н.М.),

2005 р. – «Ukrainian History: Textbook for foreing students of pharmaceutical universities and departments» (Savchenko N.N., Volobuyeva E.A);

2006 р.– посібник «Історія України: модульний курс» (Савченко Н.М., Подольський М.К.);

2010 р. – посібник «История Украины» (Савченко Н.М., Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Малютина О.К.);

2011 р. – «History of Ukraine. Textbook» (Савченко Н.М., Філіппенко Р.І., Куделко С.М., Волобуєва О.О.);

2012 р. – «Історія України. План-конспект» (Савченко Н.М., Малютіна О.К., Філіппенко Р.І.), перевид. рос. мовою 2013 р.

2012 р. – збірник тестів з історії України (Савченко Н.М., Малютіна О.К., Філіппенко Р.І.);

2012 р. – «Summary of Lectures on History of Ukraine: Textbook» (Savchenko N.N., Malyutina O.K., Volobuyeva E.A., Filippenko R.I.), перевид. 2013 р.

2013 р. – «Історія України: навчальний посібник» (Філіппенко Р.І. , Савченко Н.М. , Малютіна О.К., за заг. ред. С.М. Смоленського);

 

Фахівці кафедри тривалий час викладали курс «Ділова українська мова», пізніше – «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

2000 р. – підручник «Українське ділове мовлення» (Світлична Є.І., Берестова А.А., Прийомко А.Є., Броникова О.Ю.), який 2001 р. отримав диплом ІІІ ступеня на регіональній вистаці-ярмарку науково-методичних розробок «Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть»; 2-ге вид. – 2002 р.

2002 р. – посібник «Практикум зі стилістики української мови: науковий та офіційно-діловий стилі» (Світлична Є.І., Берестова А.А., Цвяшко Ю.О., Піддубна В.Н., Жук Л.Г.);

2004 р. – посібник «Психолого-педагогічна підтримка організації занять з мовних дисциплін у вищій школі на основі методики нейролінгвістичного програмування» (Кривко Р.М.);

2009 р. – «Українська мова: Навчально-практичний посібник» (Тєлєжкіна О.О.);

2010 р. – посібник «Українська мова для іноземних студентів» (Лисенко Н.О., Кривко Р.М., Світлична Є.І., Цапко Т.П.);

«Говоримо та пишемо українською правильно і красиво» (Тєлєжкіна О.О.);

2012 р.– підручник «Фахова мова фармацевта» (Світлична Є.І., Берестова А.А., Тєлєжкіна О.О.);

2013 р.– «Основи культури мовлення: навчальний посібник» (Тєлєжкіна О.О.);

2015 р. – «Культура наукової мови» (Лисенко Н.О., Піддубна Н.В., Тєлєжкіна О.О.);

«Ділове спілкування: усна і писемна форми : навч. посіб.» (Тєлєжкіна О.О., Лисенко Н.О., Кушнір О.О., Литвиненко О.О., Піддубна Н.В.);

2016 р. – «Фахова мова економіста» (Тєлєжкіна О.О., Лисенко Н.О., Берестова А.А., Сальтевська Т.В., Дорошина Л.Ф.);

2016 р. – «Зошит-практикум з української мови за професійним спрямуванням для самостійної роботи студентів» (Берестова А.А. , Тєлєжкіна О.О.),

2016 р. – посібник «Фахова мова лікаря-лаборанта» (Тєлєжкіна О.О., Берестова А.А., Тимченко А.О.);

2018 р. – посібник «Професійна мова провізора-косметолога (Лисенко Н.О., Дорошина Л.І., Пац Л.І., Берестова А.А., Сальтевська Т.В.).

2019 р. – посібник «Learning Ukrainian. Говорімо українською» (Волох Т.Ю., Лисенко Н.О., Литвиненко О.О. , Томарєва Н.О., Харитонова Н.В.);

2019 р. – посібник «Вивчаймо українську» (Лисенко Н.О., Литвиненко О.О., Пац Л.І., Тимченко А.О. ).

2019 р. – Nota bene: нове в українському правописі (Світлична Є.І., Берестова А.А., Пац Л.І., Тимченко А.О.).

2020 р.

2020 р. – Ukrainian language. Introductory phonetics and communicative course: vocabulary and grammar reference (Маliutina О.К. , Lytvynenko O.O.).

2020 р. – Methodical recommendations for content and final modular control (module 1) in Ukrainian Language for the foreign 1st year students (Маliutina О.К. , Lytvynenko O.O.).

 

 

 • Всесвітній день вишиванки-2020

  Всесвітній день вишиванки-2020

  Із Днем вишиванки!Кафедра українознавства та латинської мови вітає зі святом любові, пам'яті й гордості за свою Україну!Дивно, як у невибагливих Детальніше
 • Засідання секції

  Засідання секції "Філологія", 1 тур

  4 березня 2020 р. на кафедрі українознавства та латинської мови був проведений І кафедральний тур XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів Детальніше
 • Симфонія душі

  Симфонія душі

  З метою підтримки поетичної творчості авторів-аматорів Обласний комітет Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я провів обласний галузевий поетичний конкурс Детальніше
 • День рідної мови

  День рідної мови

  21 лютого весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року Детальніше
 • День Героїв Небесної Сотні-2020

  День Героїв Небесної Сотні-2020

  20 лютого 2020 року до Дня Героїв Небесної Сотні — пам'ятного дня, коли  вшановується подвиг учасників Революції гідності, проведено бесіду "Герої Детальніше
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34