Робота кафедри українознавства та латинської мови ґрунтується на традиціях Харківського Імператорського університету, одним із спадкоємців якого є Національний фармацевтичний університет. У Харківському Імператорському університеті латина була однією з мов викладання. У заснованому в 1921 р. Харківському фармацевтичному інституті була створена кафедра іноземних мов, на якій викладався курс латинської мови. У 1992 р. секцію латинської мови було перетворено в окрему кафедру, яку очолила кандидат філологічних наук, доцент Євгенія Іванівна Світлична.

Зараз на кафедрі українознавства та латинської мови викладається 4 нормативні дисципліни:

  • «Латинська мова»,
  • «Латинська мова та медична термінологія»,
  • «Українська мова (за професійним спрямуванням)»,
  • «Історія України»,

 4 елективні курси: 

  • «Латинська медична термінологія»,
  • «Культура наукової мови»,
  • «Сучасний світ: інтеграційні та глобалізаційні процеси»,
  • «Мовна модель інформаційного простору»,

а також дисципліна “Українська мова” для студентів-іноземців підготовчого відділення. Результати плідної роботи викладачів кафедри відображені в численних методичних статтях та рекомендаціях, навчальних посібниках, підручниках та монографіях. Переважна більшість видань кафедри мають грифи МОН та МОЗ України. Із 1998 р. до 2003 р. кафедра була опорною в системі МОЗ України з дисципліни «Латинська мова» для вищих навчальних закладів, із 2003 р. є опорною з дисципліни «Українська мова». Кадровий потенціал кафедри складає 10 кандидатів наук, готується три докторських та чотири кандидатські дисертації. 

D0B300000001