Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету
 Світлична Євгенія Іванівна webЗавідуюча кафедрою:
к. філ. н., доц.
Світлична Євгенія Іванівна
 Савіна Вікторія Вікторівна webВідповідальна особа:
Викладач Савіна Вікторія Вікторівна р.т. +38(057)7718161 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

До 1992 року курс латинської мови викладався при кафедрі іноземних мов, і за цей час під керівництвом викладачів латинської мови на секції було підготовлено понад 100 студентських наукових робіт. У 1992 році була створена кафедра латинської мови, яку очолила кандидат філологічних наук, доцент Світлична Є.І.

У 1998 р. кафедра латинської мови була реорганізована в кафедру українознавства та латинської мови, де викладаються дисципліни «Історія України», «Ділова українська мова», «Історія української та зарубіжної культури» і «Латинська мова». З цього моменту коло тем СНТ розширюється та кількість студентів, які бажають займатися дослідницькою роботою збільшується.

З 2001 по 2012 рік відповідальними за СНТ кафедри були викл. Синиця Ольга Олександрівна, доц. Малютіна Оксана Костянтинівна, ст. викл. Базарова Валентина Іванівна. З 2012 року обов’язки відповідального за роботу СНТ кафедри виконує викл. Савіна Вікторія Вікторівна.

Основні напрямки студентських наукових робіт:

 • дослідження процесів розвитку спеціальної латинської та української термінології;
 • явища наукової метафори, лінгвостилістики, лінгвопоетики;
 • особливості організації наукових текстів;
 • актуальні питання політичної історії України;
 • аспекти з історії латинської мови, культури та мистецтва античного світу.

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2001 РОКУ

 • Подколодна М. (І курс, 1 гр. « Клінічна фармація») «Латинська номенклатура вітчизняних та зарубіжних форм ліків» (І місце);
 • Гордієнко П. (І курс, 6 гр. «Фармація») «Емблеми та символи в медицині» (ІІ місце);
 • Короленко О. (І курс, 17 гр. «Фармація») «Латинські словотвірні елементи» (ІІІ місце).

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2002 РОКУ

 • Сахненко О. (І курс, 2 гр. «Фармація») «Порівняльний аналіз грецько-латинських частотних відрізків у міжнародних та фірмових назвах лікарських препаратів (на основі довідника «Фарміндекс»)» (І місце);
 • Кравцова В. (І курс, 9 гр. «Фармація») «Поза, жести, міміка людини під час мовлення» (ІІ місце);
 • Боришевська І. (І курс, 10 гр. «Фармація») «Державна символіка України. Історичне походження» (ІІІ місце).

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2003 РОКУ

 • Павленко Н. (І курс, 5 гр. «Фармація») «Аналіз латинської номенклатури в Державній Фармакопеї України» (І місце);
 • Данилець Ю. (І курс, 10 гр. «Фармація») «Культура терміновживання» (ІІ місце);
 • Торговецька К. (І курс, 25 гр. «Фармація») «Значення мови та мовна культура» (ІІІ місце).

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2004 РОКУ

 • Клюс О. (І курс, 36 гр. «Фармація») «Еволюція образу жінки-матері у творах Т.Г. Шевченка» (І місце);
 • Хомовська М. (І курс, 3 гр. «Фармація») «Катулл Гай Валерій» (ІІ місце);
 • Бєлозьорова О. (І курс, 30 гр. «Фармація») «Міфи та легенди в назвах рослин» (ІІІ місце).

2005 рік – кафедра українознавства та латинської мови була перейменована у кафедру суспільних наук, українознавства та латинської мови. Різноманітність навчальних предметів, які з цього часу викладаються на кафедрі (історія України, філософія, політологія, релігієзнавство, культурологія, право, латинська та українська мова) робить тематику доповідей різноманітною та різнобічною.

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2005 РОКУ

 • Кисліченко О. (І курс, 29 гр. «Фармація») «Сучасні тенденції розвитку латинської номенклатури лікарських засобів» (І місце);
 • Гурьєва І. (І курс, 30 гр. «Фармація») «Одяг давніх греків» (ІІ місце);
 • Бастрикіна К. (І курс, 2 гр. «Технологія парфумерно-косметичних засобів») «Емблеми в медицині» (ІІІ місце).

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2006 РОКУ

 • Андрощук Є. (І курс, 5 гр. «Фармація») «Аналіз номенклатури ХІХ ст.» (І місце);
 • Гламазда Ю. (І курс, 18 гр. «Фармація») «Влияние истории на развитие медицинской терминологии» (ІІ місце);
 • Діб Р. (І курс, 11 гр. «Фармація») «Развитие медицины в первобытном обществе» (ІІІ місце).

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2007 РОКУ

 • Кудрич Г. (І курс, 3 гр. «Фармація») «Лингвистический анализ названий лекарственных средств, представленных на рынках Украины и России» (І місце);
 • Мукомел І. (1 курс, 1 гр. «Клінічна фармація») «Сравнительный анализ заимствований из латинского языка в русском, английском и французском» (І місце);
 • Жекова Ю. (1 курс, 10гр. «Фармація») «Національна кухня Давнього Рима» (ІІ місце);
 • Нікітянська Р. (1 курс, 14 гр. «Фармація») «Джерела української фразеології» (ІІІ місце).

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2008 РОКУ

 • Михайленко М. (1 курс, 1 гр. «Технологія парфумерно-косметичних засобів») «Зачіски у Давній Греції» (І місце);
 • Шевченко М. (1 курс, 23 гр. «Фармація») «Молодіжний сленг» (ІІ місце);
 • Несховайко І. (1 курс, 25 гр. «Фармація») «Військове мистецтво козаків» (ІІІ місце);
 • Григор’єва А. (1 курс, 22 гр. «Фармація») «Прикраси Давньої Греції та Давнього Риму» (ІІІ місце).

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2009 РОКУ

 • Корєнєва А. (1 курс, 15 гр. «Фармація») «Латинізми в українській мові» (І місце);
 • Чернова А. (1 курс, 20 гр. «Фармація») «Дискурс Античної та європейської культур» (ІІ місце);
 • Сініцина О. (1 курс, 4 гр. «Фармація») «Емблеми та символи в медицині та фармації» (ІІ місце);
 • Гейдеріх А. (1 курс, 11 гр. «Фармація») «Лікарська рецептура та її роль в роботі провізора» (ІІІ місце);
 • Крапівкіна Ю. (1 курс, 2 гр. Технологія парфумерно-косметичних засобів) «Анархіст-революціонер Н. І. Махно: причини популярності» (ІІІ місце).

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2010 РОКУ

 • Кірдан В. (1 курс, 10 гр. «Фармація») «Дослідження номенклатури вітчизняних лікарських препаратів» (І місце);
 • Олійник О. (1 курс, 3 гр. «Фармація») «История календаря» (ІІ місце);
 • Переясловська О. (1 курс, 14 гр. «Фармація») «Реінтерпретація архетипу Світового Дерева в українському мистецтві» (ІІІ місце);
 • Кроленко К. (1 курс, 1 гр. «Технологія фармацевтичних препаратів») «Дохристиянські релігійні уявлення давніх слов’ян» (ІІІ місце).

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2011 РОКУ

 • Алєксєєнко О. (1 курс, 1 гр. «Фармація») «Феномен козака-характерника в українській народній творчості» (І місце);
 • Бурий О. (1 курс, 6 гр. «Фармація») «Економічне та політичне життя незалежної України.» (ІІ місце);
 • Коноваленко І. (1 курс, 1 гр. «Фармація») «Порівняльний аналіз номенклатури ДФУ» (ІІ місце);
 • Литовченко А. (1 курс, 2 гр. «Технологія парфумерно-косметичних засобів») «Фітосимволи у творчості сучасних поетів. На матеріалі поезії Антоніни Тимченко» (ІІІ місце);
 • Поліщук О. (1 курс, 14 гр. «Фармація») на тему «Архитектура Древней Греции и Рима» (ІІІ місце).

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2012 РОКУ

 • Кириченко Д., Галімський І. (1 курс, 7 гр. «Фармація») «Наукова метафора у фахових текстах» (І місце);
 • Кіршенбаум О. (1 курс, 1 гр. «Лабораторна диагностика») «Нет медицины без латинского языка (Non est medicina sine lingua Latina!)» (ІІ місце);
 • Махнутін І. (1 курс, 1 гр. «Технологія фармацевтичних препаратів») «Причини тимчасових невдач Червоної Армії у Великій вітчизняній війні» (ІІІ місце);
 • Тукас О. (1 курс, 4 гр. «Фармація») «Музика Античного світу» (ІІІ місце).

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2013 РОКУ

 • Познякова М. (1 курс, 1 гр. «Фармація») «Latina viva» (І місце);
 • Ракєєв П. (1 курс, 11 гр. «Фармація») «Застосування прийомів мнемоніки для засвоєння української орфографії та граматики на матеріалі курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (ІІ місце);
 • Міськова К. (1 курс, 20 гр. «Фармація») «Номенклатура лікарських форм: історія і сучасність» (ІІІ місце);
 • Дуднєва М. (1 курс, 2 гр. « Клінічна фармація») «Флористична мова та символіка» (ІІІ місце).

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2014 РОКУ

 • Коноваленко Є., (1 курс, 1 гр. «Фармація») «Лінгвістичний аналіз найменувань лікарських препаратів (гомеопатія та народна медицина)» (І місце);
 • Ракєєв П., (2 курс, 9 гр. «Фармація») «Аналіз слогану як об’єкту реклами фармацевтичних препаратів та виробів медичного призначення» (І місце);
 • Фотеско К., (1 курс, 18 гр. «Фармація») «Музыкальная культура западноевропейского средневековья» (ІІ місце);
 • Дмитренко І., (1 курс, 1 гр. «Фармація») «Професійні медичні та фармацевтичні фразеологізми, їх вплив на культуру мовлення майбутніх спеціалістів» (ІІІ місце).

НАЙКРАЩІ ЧЛЕНИ СНТ 2015 РОКУ

 • Вежичаніна К., (1 курс, М-1) «Метафора в економічній термінології» (І місце);
 • Доровський Д., (1 курс, 1 гр. «Фармація») «Carmina burana» очима сучасного студента» (ІІ місце);
 • Крупенко О. (1 курс, Ф ССО - 4) «Харківщина у часи німецько-фашистської окупації» (ІІ місце);
 • Євтушенко Т. (1 курс, 1 гр. «Фармація») «Молодіжний сленг» (ІІІ місце);
 • Ракєєв П. (3 курс, 9 гр. «Фармація») «Фоносемантичний та етнопсихологічний аналіз народних назв рослин» (ІІІ місце).

У 2010 році Віталій Кірдан студент фармацевтичного факультету брав участь у міжнародній студентській конференції, яка проходила у Національному медичному університеті О. О. Богомольця та посів ІІ місце. Тема доповіді: «Дослідження номенклатури вітчизняних лікарських препаратів».

У 2015 році Дмитренко Ірина студентка фармацевтичного факультету брала участь у Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт. Тема доповіді: «Професійні медичні та фармацевтичні фразеологізми, їх вплив на культуру мовлення майбутніх спеціалістів».

У 2016 році переможцями І туру XXIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» стали такі студенти:

І місце І місце посіли: Белікова Анастасія, Ханіна Наталія

(1 курс, ССО-1) «Проблеми латинської рецептурної термінології»

(Керівник: доц. Світлична Є.І.)

та Ракєєв Павло (4 курс, З/В)

«Порушення орфографічних норм та явище паронімії в назвах лікарських препаратів, зареєстрованних в Україні» (Керівник: доц. Лисенко Н. О.)

ІІ місце посіли: Катріч Інна (2 курс, МО-1)

«Перша аптека на Лівобережній Україні (м. Лубни)»

(Керівник: доц. Малютіна О.К.)

Кубрак Марія (1 курс, Ф-18)

«Типологія логічних помилок та їх способи уникнення у професійному мовленні» (Керівник: ст.викл. Берестова А.А.)

ІІІ місце посів: Шуліка Володимир (1 курс, Ф-19)

«Роль латинської мови в сучасному світі» (Керівник: викл. Савіна В.В.)

Участь у СНТ є вільною для кожного бажаючого. На сьогодні у кафедральному гуртку беруть участь 18 студентів. Вони із захопленням

займаються науково-дослідною роботою: збирають та опрацьовують літературу за обраною темою, пишуть наукові статті, виступають з доповідями.

На майбутнє ми плануємо продовжувати розвивати основні напрями нашої дослідницької діяльності, залучати ще більше студентів, поглиблювати вивчення проблемних моментів, спонукати студентів до більш активної участі у міжнародних конференціях, конкурсах та грантах.

 

На пленарному засіданні міжнародної науково-практичної конференції у 2013 р.1

 Переможці I кафедрального туру СНТ 2012 року2
 Виступ Бурого Олексія (Ф-6) у IІ турі студентської наукової конференції у 2011 р.3

 

Віталій Кірдан з доповіддю на студентській конференції

у 2010 р.4

 Члени СНТ 2014 року та викладачі кафедри українознавства та латинської мови5  Преможці І кафедрального туру 2014 р.7
 Засідання І кафедрального туру (2015р.)8

Засідання І кафедрального туру (2016р.)

9
   

Теми доповідей учасників кафедрального гуртка СН Т на студентську наукову конференцію 2016 – 2017 н. р.

Теми доповідей учасників кафедрального гуртка СН Т на студентську наукову конференцію 2017 – 2018 н. р.

 Програма_1_тур_2019.pdf

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33