Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету
Творчий вечір в рамках мистецького проекту «Яблучко»

11 квітня 2019 року

Тєлєжкіна О. О., Берестова А. А. взяли участь у творчому вечорі в рамках мистецького проекту «Яблучко», де слухали твори сучасних київських поетів Оксани Яблонської, Лесі Мудрак, Тетяни Череп-Пироганич, Оксани Шапаревич, Володимира Осипенка, Дмитра Луняки в авторській інтерпретації, а також співану поезію у виконанні українських бардів Нелі і Григорія Франчуків.

київ

Локація: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 31.

Засідання секції "Філологія"

10 квітня 2019 року на кафедрі українознавства та латинської мови відбулося засідання секції "Філологія" ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». Свої наукові дослідження презентували студенти, підготовані викладачами кафедри українознавства та латинської мови, кафедри гуманітарних наук та іноземних мов.

Аня снесар Мегі

інозмка іноз 2

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ:

переможці

Творча зустріч з доцентом нашої кафедри, поетесою Антоніною Тимченко

8 квітня 2019 року у читальному залі бібліотеки НФаУ відбулася  творча зустріч з доцентом нашої кафедри, поетесою Антоніною Тимченко.

Леся зустріч 2

Екскурсія до "ЛандауЦентру" для інозмних студентів

6 квітня 2019 року відбулася екскурсія до "ЛандауЦентру" для іноземних студентів. Вони спотерігали за цікавими фізичними дослідами, ознайомилися з інтерактивним експонатом  - котушка Тесли, відвідали кімнату Еймса.

Ландау 2

Ландау 1

Цікаві зустрічі

28 березня 2019 року куратор групи 1ССО фарм доц. Тєлєжкіна О.О. разом із студентами ознайомилися з тематичною книжковою виставкою «Психологія — одна з провідних наук ХХІ століття». Пляка Л. В. (канд. психологічних наук, доцент, практичний психолог вищої категорії) провела для студентів тренінг «Пізнай себе».

Леся 1 Леся 2

 

Перегляд фільму «Герої не вмирають»

28 березня 2019 року куратори груп 1ССОмед Савіна В.В. та 1ССОфарм  доц.Тєлєжкіна О.О., відповідальний за виховну роботу доц. Лисенко Н.О. разом із студентами узяли участь у перегляді фільму «Герої не вмирають» та зустрічі-бесіді з режисером фільму В. Чистиліним.

вік режисер

Літературна весна

27 квітня 2019 року доцент кафедри А.О. Тимченко, поетеса, член НСПУ, а також студент НФаУ Б. Лацик узяли участь у літературному концерті "Літературна весна" й  презентації альманаху “Левада” (за підсумками Обласного конкурсу-огляду “Молода Слобожанщина”), організованому Клубом письменників (Будинок письменників, м. Харків).тоня2

 

тоня

Нарада 2019

 22 березня 2019 року кафедрою мовознавства ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (м. Івано-Франківськ), яка є опорною з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» з підготовки фахівців спеціальностей медичного напряму, та кафедрою українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету (м. Харків), яка є опорною з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» з підготовки фахівців спеціальностей фармацевтичного напряму, було проведено семінар-нараду завідувачів кафедр української мови ЗВО медичного та фармацевтичного напрямів «Концепція викладання «Української  мови (за професійним спрямуванням)» у контексті освітньої та медичної реформ».

Під час семінару-наради учасники наголосили на необхідності продовження й поглиблення процесу викладання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Акцентовано, що курс не зводиться до повторення шкільної програми, а подає зовсім інший аспект функціонування мови – професійне спілкування, засади якого регламентуються ДСТУ 3325-96. Особлива увага приділяється розгляду різних аспектів фахового мовлення: мовному етикету, науковому стилю, орфоепічним, лексичним, фразеологічним, морфологічним, синтаксичним, стилістичним нормам професійної комунікації.

Очевидно, що вносити зміни чи тим паче ліквідовувати курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» несвоєчасно, недоцільно та небезпечно, адже, окрім однозначної практичної потреби в такій дисципліні для майбутніх фахівців, питання вивчення української мови та обстоювання її інтересів лежить у культурній, політичній і соціально-економічній площинах та є одвічним складником тріади «країна – історія – мова».

У семінарі-нараді взяли участь 32 особи, відповідальні за організацію викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) у закладах вищої освіти МОЗ України.

Під час семінару-наради обговорювалися такі питання:

 

 1. Актуальні питання комунікативної компетентності студентів (здобувачів) ЗВО медичного та фармацевтичного напрямків.
 2. Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у ЗВО МОЗ України: сучасні виклики та перспективи.
 3. Формування у студентів навичок укладання професійної документації у світлі впровадження електронного медичного документообігу.
 4. Актуальні проблеми творення, упорядкування та застосування термінів і номенклатурних назв у медицині та фармації.
 5. Презентація національного підручника з навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна».

 

За результатами обговорення порушених на семінарі-нараді питань було ухвалено такі рішення.

 1. Беручи до уваги Указ Президента України від 31 травня 2018 р. № 156, згідно з яким визнано за необхідне вжиття невідкладних заходів щодо зміцнення державного статусу української мови та створення єдиного культурного простору України, клопотати перед керівниками ЗВО МОЗ України про необхідність збереження курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» як нормативної дисципліни у навчальних планах, що забезпечить професійно зорієнтовану мовну підготовку студентів, формування лінгвістичної компетенції, необхідної для подальшої професійної діяльності.
 2. Звернутись до МОЗ України з проханням сприяти збереженню в навчальних планах спеціальностей медичного та фармацевтичного профілів дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», наголошуючи на неможливості й недоцільності її усунення – як такої, що забезпечує формування професійної мовної культури, інтелектуального потенціалу країни загалом та стійкого україномовного середовища.
 3. Відповідно до змісту проекту «Концепції державної цільової програми на 2018 – 2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури», розробленого Національною академією наук України, Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, рекомендувати викладачам продовжувати роботу з видання підручників (у т. ч. електронних), навчальних посібників, термінологічних словників, оновлених довідників номенклатурних назв у медицині та фармації, методичних матеріалів з «Української мови (за професійним спрямуванням)», що сприятиме зміцненню державного статусу української мови, виробленню дієвих механізмів її захисту та розвитку, буде підтримкою книговидавничої справи в Україні, підвищуватиме конкурентоспроможність української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України.
 4. Рекомендувати викладачам однопрофільних кафедр розробити допоміжні навчально-методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи, які сприятимуть формуванню у студентів навичок укладання нормативних текстів наукового мовлення, а також нових зразків професійної документації, впроваджуваних у процесі формування практики електронного медичного документообігу на тлі сучасної реформи медичної сфери.
 5. При укладанні програм курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» та суміжних дисциплін враховувати міжпредметну інтеграцію, яка забезпечує формування і сприйняття цілісної картини світу через міждисциплінарний зміст, систему методів і технологій, що сприяють розвитку теоретичного, критичного, творчого мислення, оволодінню студентами досвідом продуктивної діяльності, відкриттю нових способів розв’язання проблем та покращенню якості викладання державної мови у ЗВО МОЗ України.
 6. Зважаючи на збільшення питомої ваги самостійної роботи, що вимагає інноваційних підходів до подання навчального матеріалу, розробки різноманітних методів контролю, із метою підвищення мотивації студентів до навчання, рекомендувати ЗВО МОЗ України та колективам викладачів відповідних кафедр узяти до уваги досвід опорних кафедр щодо розробки і впровадження інноваційних технологій, ІТ-технологій, дистанційних курсів. У руслі освітньої реформи – активніше сприяти формуванню комунікативної компетентності студентів медичних і фармацевтичних факультетів ЗВО за допомогою онлайн-курсів.
 7. Рекомендувати викладачам під час проведення занять із навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» ознайомлювати студентів не тільки із загальноприйнятими теоретичними засадами курсу, а й з авторськими концепціями вітчизняних та зарубіжних науковців, застосовувати у викладанні міжнародний досвід т.зв. змішаного навчання мови.нар
Літературна  вітальня «Поезія душі»

21 березня 2019 року студенти групи  ФССО-2 завітали до літературної  вітальні «Поезія душі», де ознайомилися з тематичною книжковою виставкою «Віршів чарівна насолода» та почули зворушливі вірші у виконанні свого куратора Тєлєжкіної Олесі Олександрівни – кандидата філологічних наук, доцента кафедри українознавства та латинської мови. Захід відбувся в рамках засідання літературно-естетичного клубу «Гармонія».

літ віт 1 літ віт 2

Бесіда «Карпатська Україна. Історія у фактах»

22 березня 2019 року до 80-річниці проведено бесіди «Карпатська Україна. Історія у фактах» та організовано перегляд тематичного ролику, підготовленого Українським інститутом національної пам’яті, і фільму «39-й. Карпатська Україна» (Студія «Експеримент», 2009 р.)  викладачами кафедри  Харитоновою Н.В. для групи 1-ТПКЗ-3, Фель О.Л. для групи 1-ТПКЗ-4 та Савіною В.В. для 1-Ф-7. Мета заходу - виховання поваги до минулого країни.

Віка лена 

Дочірні категорії

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30