Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету

14 Пац Любов Іванівна 200x0

Відповідальна за наукову роботу на кафедрі - доц. Пац Л.І.

ПЛАН РОБОТИ

КАФЕДРИ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ТЕМИ

«НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ»
   2016–2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

з/п

 

Тема наукового дослідження, вид роботи

Підсумковий результат

 

Виконавець

Термін

виконання

1 2 3 4 5
1. Упровадження форм дистанційного навчання для оптимізації самостійної роботи студентів Участь у конференції, підготовка тез Світлична Є. І. Упродовж навчального року
2. Розробка дистанційного курсу «Історія сучасного світу» Винесення курсу на сайт дистанційної роботи Малютіна О. К. Філіппенко Р. І. Упродовж року
3. Підготовка Методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів із курсу«Історія сучасного світу» Методичні рекомендації Малютіна О. К. Філіппенко Р. І ІІ квартал 2017 р.
4. Деякі дискусійні аспекти сучасної української фармацевтичної термінології Участь у конференції, підготовка тез Світлична Є. І. Упродовж навчального року
5. Проблемні питання латинської рецептурної термінології Наукова стаття Світлична Є. І Упродовж навчального року
6. Латинська термінологія ДФУ другого видання Наукова стаття Світлична Є. І Упродовж навчального року
7. Фразеологізми на позначення фізичного стану людини в латинській та українській мовах Доповідь на конференції Берестова А. А Упродовж навчального року
8. Деякі особливості емоційної реакції студентів на слово-стимул «латина» (за результатами психолінгвістичного експерименту) Доповідь на конференції, тези Постолова І. В. Упродовж навчального року
9. Лексема «латина» у мовній свідомості студентів Доповідь на конференції, тези Постолова І. В. Упродовж навчального року
 10. Мовні дисципліни у професійній освіті Доповідь на семінар-нараду Берестова А. А. ІІ семестр 2016-2017 н.р.
 11. Шляхи оптимізації процесу засвоєння лексики латинської мови Доповідь на семінар-нараду Пац Л. І. ІІ семестр 2016-2017 н.р.
 12. Some Aspectsof Psycholinguisti Associationsof Pharmacy Students Наукова стаття Постолова І. В. Томарева Н. О. Упродовж навчального року
 13. Особливості викладання української мови як іноземної з використанням дистанційних ресурсів Доповідь на конференції, тези Тимченко А. О. Упродовж навчального року
 14. Дистанційне викладання мовних дисциплін: досвід роботи Стаття Лисенко Н. О. Упродовж навчального року
 15. Значення форумів і чатів при дистанційному викладанні мовних дисциплін Участь у конференції, тези доповіді Лисенко Н. О. Упродовж навчального року
 16. Дистанційне викладання дисципліни «Культура наукової мови» для студентів-фармацевтів Участь у конференції, тези доповіді Лисенко Н. О. Упродовж навчального року
 17. Українська мова і сфера сакрального Тези, доповідь на конференції Тєлєжкіна О. О. Упродовж навчального року
 18. Методичні доповіді в рамках виконання ініціативної теми За планом роботи методичного семінару кафедри Викладачі кафедри Упродовж навчального року
 19. Семінар-нарада «Змістове наповнення програм та забезпечення навчального процесу з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» та вибіркових мовних дисциплін   Викладачі кафедри (березень 2017р.)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17