Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету

Технологія парфумерно-косметичних засобів (4.0)д

Технологія парфумерно-косметичних засобів (4.5)з

Технологія парфумерно-косметичних засобів (5.5)з

Теми практичних занять

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Аудиторна контрольна робота. - 1
2 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження.  Алфавіт. Правила вимови букв та буквосполучень. Поняття про довготу та короткість голосних. Правила наголошення. Граматичні категорії іменника. І відміна іменників. Грецькі іменники І відміни. Неузгоджене означення. Прямий додаток. Модель назв настоянок, модель  назв фармакогностичної сировини. Прийменники. Сполучники. 2 1
3 Граматичні категорії дієслова. Imperativus. Praesens indicativі activі et passivі. Conjunctivus activі et passivі. 2 0.25
4 Рецепт як документ. Частини рецепта. Граматична структура рецептурного рядка. Дві моделі рецептурного пропису. Додаткові надписи в рецепті. 2 0.25
5 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. 2 1
6 Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів. Назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки, назви лікарських препаратів-витяжок із рослинної сировини. 2 0.5
7 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. 2 1
8 Особливості номенклатури вітамінів та полівітамінних комбінованих препаратів, гормональних і ферментних препаратів. 2 -
9 Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники 1-ої групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією, основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 2 1
10 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого родів ІІІ відміни. 2 1
11 Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на -sis. 2 1
12 Прикметники ІІІ відміни. Загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Рецептурні вирази з прикметниками ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у ботанічних назвах та у назвах лікарських засобах. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. Назви інгредієнтів складного рецепту. 2 1
13 Назви хімічних елементів. Назви кислот, оксидів та основ. Назви солей. Назви кислотних та вуглеводневих радикалів. Назви складних ефірів. Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі. 2 1
14 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. Особливості вживання іменника „species”. Загальні відомості з ботанічної номенклатури. Граматичні моделі ботанічних назв.Назви лікарської рослинної сировини. Назви ботанічних родин.Назви алкалоїдів та глікозидів. 2 1
15 Ступені порівняння прикметників. Неправильні ступені порівняння. Особливості вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі. Вживання відмінків при ступенях порівняння. Прислівник. Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Особливості вживання прислівників у фармацевтичній термінології. Найменування порошків за ступенем подрібнення. Числівники. Займенники. Спеціальні вирази з займенниками у фармацевтичній термінології. 2 -
16 Скорочення у рецептах. Найважливіші рецептурні скорочення. 2 1
17 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном. Номенклатура форм ліків у ДФУ. Загальні відомості про латинську термінологію, яка вживається у гомеопатії. 2 1
18 Загальні відомості про медичну термінологію. Структура    клінічних термінів. Найпоширеніші греко-латинські кореневі та кінцеві терміноелементи у клінічній термінології. Грецькі суфікси іменників. Греко-латинські дублети. Анатомічна термінологія в косметологічній практиці. 2 1
19 Підсумковий модульний контроль 2 2
Усього годин 36 16

Самостійна робота

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження.  Алфавіт. Правила вимови букв та буквосполучень. Поняття про довготу та короткість голосних. Правила наголошення. Граматичні категорії іменника. І відміна іменників. Грецькі іменники І відміни. Неузгоджене означення. Прямий додаток. Модель назв настоянок, модель  назв фармакогностичної сировини. Прийменники. Сполучники. 2 7
2 Граматичні категорії дієслова. Imperativus. Praesens indicativі activі et passivі. Conjunctivus activі et passivі. 1 2
3 Рецепт як документ. Частини рецепта. Граматична структура рецептурного рядка. Дві моделі рецептурного пропису. Додаткові надписи в рецепті. 3 4
4 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. 2 5
5 Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів. Назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки, назви лікарських препаратів-витяжок із рослинної сировини. 2 4
6 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. 2 5
7 Особливості номенклатури вітамінів та полівітамінних комбінованих препаратів, гормональних і ферментних препаратів. 1 2
8 Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники 1-ої групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією, основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 2 6
9 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого родів ІІІ відміни. 2 6
10 Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на -sis. 2 5
11 Прикметники ІІІ відміни. Загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Рецептурні вирази з прикметниками ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у ботанічних назвах та у назвах лікарських засобах. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. Назви інгредієнтів складного рецепту. 2 8
12 Назви хімічних елементів. Назви кислот, оксидів та основ. Назви солей. Назви кислотних та вуглеводневих радикалів. Назви складних ефірів. Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі. 3 6
13 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. Особливості вживання іменника „species”. Загальні відомості з ботанічної номенклатури. Граматичні моделі ботанічних назв.Назви лікарської рослинної сировини. Назви ботанічних родин.Назви алкалоїдів та глікозидів. 3 7
14 Ступені порівняння прикметників. Неправильні ступені порівняння. Особливості вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі. Вживання відмінків при ступенях порівняння. Прислівник. Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Особливості вживання прислівників у фармацевтичній термінології. Найменування порошків за ступенем подрібнення. Числівники. Займенники. Спеціальні вирази з займенниками у фармацевтичній термінології. 2 2
15 Скорочення у рецептах. Найважливіші рецептурні скорочення. 1 4
16 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном. Номенклатура форм ліків у ДФУ. Загальні відомості про латинську термінологію, яка вживається у гомеопатії. 2 3
17 Систематизація відомостей про прийменники. 1 2
18 Загальні відомості про медичну термінологію. Структура    клінічних термінів. Найпоширеніші греко-латинські кореневі та кінцеві терміноелементи у клінічній термінології. Грецькі суфікси іменників. Греко-латинські дублети. Анатомічна термінологія в косметологічній практиці. 1 5
19 Підсумковий модульний контроль 5 4
Усього годин 39 87

Рекомендована література

Основна

 1. Світлична Є.І. Латинська мова: підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 3-є вид., випр. та доп. / Є.І. Світлична, І.О. Толок. – Харків.: НФаУ: Золоті сторінки, 2014. – 432 с.
 2. Світлична Є.І., Толок І.О. Studemus Latinam. Вивчаємо латину (Навчальний посібник для самостійної роботи студентів). – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 177 с.
 3. Світлична Є.І., Толок І.О. Фармацевтична латина. Питання та завдання. (Навчальний посібник для самостійної роботи студентів). – Х., НФаУ, 2013. – 70 с.

Допоміжна

 1. Светличная Е.И., Толок И.А. Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 288 с.
 2. Світлична Є.І. Фармацевтична термінологія. Terminologiapharmaceuticapolyglotta: Багатомовний словник для студентів вищих навчальних закладів / Є.І. Світлична, В.І. Базарова, О.О. Волобуєва, А.А. Берестова, М.Ю. Половнікова; Під заг.ред. Є.І. Світличної. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 256 с.
 3. Світлична Є.І., Фель О.Л. Латинська термінологія в косметології та аромалогії: Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів спеціальності “Технологія парфумерно-косметичних засобів”. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 56 с.
 4. Світлична Є.І., Базарова В.І., Жук Л.Г. Клінічна термінологія. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 168 с.

Клінічна фармація (5.0)д

Технологія парфумерно-косметичних засобів (5.0)д

Технологія парфумерно-косметичних засобів (4.5)з

Теми практичних занять

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Аудиторна контрольна робота. - 1
2 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження.  Алфавіт. Правила вимови букв та буквосполучень. Поняття про довготу та короткість голосних. Правила наголошення. 2 0.25
3 Граматичні категорії іменника. І відміна іменників. Грецькі іменники І відміни. 2 0.25
4 Неузгоджене означення. Прямий додаток. Модель назв настоянок, модель  назв фармакогностичної сировини. Прийменники. Сполучники. 2 0.5
5 Граматичні категорії дієслова. Imperativus. Praesens indicativі activі et passivі. Conjunctivus activі et passivі. 2 0.25
6 Рецепт як документ. Частини рецепта. Граматична структура рецептурного рядка. Дві моделі рецептурного пропису. Додаткові надписи в рецепті. 2 0.25
7 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. 2 0.5
8 Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів. Назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки, назви лікарських препаратів-витяжок із рослинної сировини. 2 0.25
9 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. 2 0.25
10 Особливості номенклатури вітамінів та полівітамінних комбінованих препаратів, гормональних і ферментних препаратів. 2 -
11 Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники 1-ої групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. 2 0.25
12 Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією, основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 2 0.25
13 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого родів ІІІ відміни. 2 0.5
14 Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на -sis. 2 0.5
15 Прикметники ІІІ відміни. Загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Рецептурні вирази з прикметниками ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у ботанічних назвах та у назвах лікарських засобах. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. Назви інгредієнтів складного рецепту. 2 0.5
16 Назви хімічних елементів. Назви кислот, оксидів та основ. 2 0.5
17 Назви солей. Назви кислотних та вуглеводневих радикалів. Назви складних ефірів. Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі. 2 1
18 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. Особливості вживання іменника „species”. 2 0.5
19 Загальні відомості з ботанічної номенклатури. Граматичні моделі ботанічних назв.Назви лікарської рослинної сировини. 2 0.5
20 Назви ботанічних родин.Назви алкалоїдів та глікозидів. 2 1
21 Ступені порівняння прикметників. Неправильні ступені порівняння. Особливості вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі. Вживання відмінків при ступенях порівняння. 2 -
22 Прислівник. Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Особливості вживання прислівників у фармацевтичній термінології. Найменування порошків за ступенем подрібнення. Числівники. Займенники. Спеціальні вирази з займенниками у фармацевтичній термінології. 2 -
23 Методика перекладу спеціальних текстів з латини українською. 2 -
24 Скорочення у рецептах. Найважливіші рецептурні скорочення. 2 0.5
25 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном. Номенклатура форм ліків у ДФУ. Загальні відомості про латинську термінологію, яка вживається у гомеопатії. 2 -
26 Систематизація відомостей про прийменники. 2 -
27 Загальні відомості про медичну термінологію. Структура    клінічних термінів. Найпоширеніші греко-латинські кореневі та кінцеві терміноелементи у клінічній термінології. Грецькі суфікси іменників. Греко-латинські дублети. Анатомічна термінологія в косметологічній практиці. 2 0.5
28 Підсумковий модульний контроль 2 2
Усього годин 54 12

Самостійна робота

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження.  Алфавіт. Правила вимови букв та буквосполучень. Поняття про довготу та короткість голосних. Правила наголошення. 3 1
2 Граматичні категорії іменника. І відміна іменників. Грецькі іменники І відміни. 2 3
3 Неузгоджене означення. Прямий додаток. Модель назв настоянок, модель  назв фармакогностичної сировини. Прийменники. Сполучники. 2 3
4 Граматичні категорії дієслова. Imperativus. Praesens indicativі activі et passivі. Conjunctivus activі et passivі. 2 2
5 Рецепт як документ. Частини рецепта. Граматична структура рецептурного рядка. Дві моделі рецептурного пропису. Додаткові надписи в рецепті. 2 2
6 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. 2 4
7 Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів. Назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки, назви лікарських препаратів-витяжок із рослинної сировини. 2 3
8 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. 2 4
9 Особливості номенклатури вітамінів та полівітамінних комбінованих препаратів, гормональних і ферментних препаратів. 2 2
10 Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники 1-ої групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. 2 2
11 Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією, основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 4 4
12 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого родів ІІІ відміни. 2 6
13 Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на -sis. 2 3
14 Прикметники ІІІ відміни. Загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Рецептурні вирази з прикметниками ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у ботанічних назвах та у назвах лікарських засобах. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. Назви інгредієнтів складного рецепту. 2 8
15 Назви хімічних елементів. Назви кислот, оксидів та основ. 1 3
16 Назви солей. Назви кислотних та вуглеводневих радикалів. Назви складних ефірів. Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі. 2 3
17 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. Особливості вживання іменника „species”. 1 2
18 Загальні відомості з ботанічної номенклатури. Граматичні моделі ботанічних назв.Назви лікарської рослинної сировини. 1 3
19 Назви ботанічних родин.Назви алкалоїдів та глікозидів. 2 2
20 Ступені порівняння прикметників. Неправильні ступені порівняння. Особливості вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі. Вживання відмінків при ступенях порівняння. 1 1
21 Прислівник. Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Особливості вживання прислівників у фармацевтичній термінології. Найменування порошків за ступенем подрібнення. Числівники. Займенники. Спеціальні вирази з займенниками у фармацевтичній термінології. 1 1
22 Методика перекладу спеціальних текстів з латини українською. 1 1
23 Скорочення у рецептах. Найважливіші рецептурні скорочення. 1 3
24 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном. Номенклатура форм ліків у ДФУ. Загальні відомості про латинську термінологію, яка вживається у гомеопатії. 2 1
25 Систематизація відомостей про прийменники. 1 1
26 Загальні відомості про медичну термінологію. Структура    клінічних термінів. Найпоширеніші греко-латинські кореневі та кінцеві терміноелементи у клінічній термінології. Грецькі суфікси іменників. Греко-латинські дублети. Анатомічна термінологія в косметологічній практиці. 1 4
27 Підсумковий модульний контроль 5 4
Усього годин 51 76

Рекомендована література

Основна

 1. Світлична Є.І. Латинська мова: підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 3-є вид., випр. та доп. / Є.І. Світлична, І.О. Толок. – Харків.: НФаУ: Золоті сторінки, 2014. – 432 с.
 2. Світлична Є.І., Толок І.О. Studemus Latinam. Вивчаємо латину (Навчальний посібник для самостійної роботи студентів). – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 177 с.
 3. Світлична Є.І., Толок І.О. Фармацевтична латина. Питання та завдання. (Навчальний посібник для самостійної роботи студентів). – Х., НФаУ, 2013. – 70 с.

Допоміжна

 1. Светличная Е.И., Толок И.А. Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 288 с.
 2. Світлична Є.І. Фармацевтична термінологія. Terminologiapharmaceuticapolyglotta: Багатомовний словник для студентів вищих навчальних закладів / Є.І. Світлична, В.І. Базарова, О.О. Волобуєва, А.А. Берестова, М.Ю. Половнікова; Під заг.ред. Є.І. Світличної. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 256 с.
 3. 3.  Світлична Є.І., Фель О.Л. Латинська термінологія в косметології та аромалогії: Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів спеціальності “Технологія парфумерно-косметичних засобів”. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 56 с.
 4. 4. Світлична Є.І., Базарова В.І., Жук Л.Г. Клінічна термінологія. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 168 с.

Технологія фармацевтичних препаратів (5.0)д

Технологія фармацевтичних препаратів (4.0)д

Теми практичних занять

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
ТФПс (4.0д) ТФПс (5.0д)
1 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження. Алфавіт. Правила читання букв та буквосполучень. Диграфи. Дифтонги. Наголос. Поняття про довготу та короткість голосних. 2 4
2 Граматичні категорії іменника. Характеристика п’яти відмін іменників. І відміна іменників. Грецькі іменники I відміни. 2 2
3 Неузгоджене означення. Основні граматичні моделі у фармацевтичній термінології. Прийменники. Сполучники. 2 2
4 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів: назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки. 2 4
5 Прикметник. Граматичні категорії, визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники І групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією. Основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 2 2
6 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого роду ІІІ відміни. Назви технологічних понять на -tio. Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на –sis. 2 4
7 Прикметники ІІІ відміни: загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у назвах лікарських засобів. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. 1 2
8 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. 1 2
9 Загальні відомості про рецепт. Граматична структура рецептурного рядка. 2 2
10 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. Особливості номенклатури вітамінів і полівітамінних комбінованих, гормональних і ферментних препаратів. 2 4
11 Назви хімічних елементів. Назви кислот. Назви оксидів та амфотерних гідроксидів. Назви солей. Назви деяких органічних натрієвих та калієвих солей. Назви вуглеводневих та кислотних радикалів. Назви естерів. Грецькі числівники в хімічний номенклатурі. 2 4
12 Назви лікарської рослинної сировини. Назви алкалоїдів та глікозидів. 2 2
13 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. 1 4
14 Номенклатура форм ліків ДФУ. Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном. 1 4
15 Підсумковий модульний контроль 2 2
Усього годин 26 44

Самостійна робота

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
ТФПс (4.0д) ТФПс (5.0д)
1 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження. Алфавіт. Правила читання букв та буквосполучень. Диграфи. Дифтонги. Наголос. Поняття про довготу та короткість голосних. 1 4
2 Граматичні категорії іменника. Характеристика п’яти відмін іменників. І відміна іменників. Грецькі іменники I відміни. 1 3
3 Неузгоджене означення. Основні граматичні моделі у фармацевтичній термінології. Прийменники. Сполучники. 1 3
4 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів: назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки. 1 4
5 Прикметник. Граматичні категорії, визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники І групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією. Основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 1 3
6 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого роду ІІІ відміни. Назви процесових понять. Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на –sis. 1 3
7 Прикметники ІІІ відміни: загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у назвах лікарських засобів. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. 1 2
8 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. 1 2
9 Загальні відомості про рецепт. Граматична структура рецептурного рядка. 1 2
10 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. Особливості номенклатури вітамінів і полівітамінних комбінованих, гормональних і ферментних препаратів. 1 3
11 Назви хімічних елементів. Назви кислот. Назви оксидів та амфотерних гідроксидів. Назви солей. Назви деяких органічних натрієвих та калієвих солей. Назви вуглеводневих та кислотних радикалів. Назви естерів. Грецькі числівники в хімічний номенклатурі. 1 2
12 Назви лікарської рослинної сировини. Назви алкалоїдів та глікозидів. 1 2
13 Ступені порівняння прикметників. Неправильні ступені порівняння прикметників. Особливості вживання ступенів порівняння прикметників. Утворення прислівників та ступенів порівняння прислівників. Особливості вживання прислівників у фармацевтичній термінології. Найменування порошків за ступенем подрібнення. Числівники. Займенники. Спеціальні вирази з займенниками у фармацевтичній термінології. 1 2
14 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. 1 4
15

Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном.

Номенклатура форм ліків ДФУ.

1 2
16 Підсумковий модульний контроль 5 4
Усього годин 19 46

Рекомендована література

Основна

 1. Латинська мова: Підручник /Є.І.Світлична, І.О.Толок, В.І.Базарова, О.Л.Фель. – Х.: Вид-во НФАУ, 2001. – 216 с.
 2. Світлична Є.І., Толок І.О. Фармацевтична латина. Питання та завдання. (Навчальний посібник для самостійної роботи студентів). – Х., НФаУ, 2013. – 70 с.

Допоміжна

 1. Светличная Е.И., Толок И.А. Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 288 с.
 2. Світлична Є.І. Фармацевтична термінологія. Terminologiapharmaceuticapolyglotta: Багатомовний словник для студентів вищих навчальних закладів / Є.І. Світлична, В.І. Базарова, О.О. Волобуєва, А.А. Берестова, М.Ю. Половнікова; Під заг.ред. Є.І. Світличної. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 256 с.
 3. 3.  Світлична Є.І., Базарова В.І., Жук Л.Г. Клінічна термінологія. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 168 с.

Технологія фармацевтичних препаратів (5.5)з

Технологія фармацевтичних препаратів (4.5)з

Теми практичних занять

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
ТФПс (5.5з) ТФПс (4.5з)
1 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження. Алфавіт. Правила читання букв та буквосполучень. Диграфи. Дифтонги. Наголос. Поняття про довготу та короткість голосних. 0,5 0,5
2 Граматичні категорії іменника. Характеристика п’яти відмін іменників. І відміна іменників. Грецькі іменники I відміни. 0,5 0,5
3 Неузгоджене означення. Основні граматичні моделі у фармацевтичній термінології. Прийменники. Сполучники. 0,5 0,5
4 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів: назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки. 0,5 0,5
5 Прикметник. Граматичні категорії, визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники І групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією. Основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 0,5 0,5
6 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого роду ІІІ відміни. Назви технологічних понять на -tio. Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на –sis. 0,5 0,5
7 Прикметники ІІІ відміни: загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у назвах лікарських засобів. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. 0,5 0,5
8 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. 0,5 0,5
9 Загальні відомості про рецепт. Граматична структура рецептурного рядка. 1 1
10 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. Особливості номенклатури вітамінів і полівітамінних комбінованих, гормональних і ферментних препаратів. 1 1
11 Назви хімічних елементів. Назви кислот. Назви оксидів та амфотерних гідроксидів. Назви солей. Назви деяких органічних натрієвих та калієвих солей. Назви вуглеводневих та кислотних радикалів. Назви естерів. Грецькі числівники в хімічний номенклатурі. 1 1
12 Назви лікарської рослинної сировини. Назви алкалоїдів та глікозидів. 1 1
13 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. 1 1
14 Номенклатура форм ліків ДФУ. Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном. 1 1
15 Підсумковий модульний контроль 2 2
Усього годин 12 12

Самостійна робота

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
ТФПс (5.5з) ТФПс (4.5з)
1 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження. Алфавіт. Правила читання букв та буквосполучень. Диграфи. Дифтонги. Наголос. Поняття про довготу та короткість голосних. 3 1
2 Граматичні категорії іменника. Характеристика п’яти відмін іменників. І відміна іменників. Грецькі іменники I відміни. 5 5
3 Неузгоджене означення. Основні граматичні моделі у фармацевтичній термінології. Прийменники. Сполучники. 5 5
4 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів: назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки. 5 6
5 Прикметник. Граматичні категорії, визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники І групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією. Основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 6 6
6 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого роду ІІІ відміни. Назви процесових понять. Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на –sis. 6 7
7 Прикметники ІІІ відміни: загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у назвах лікарських засобів. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. 6 6
8 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. 3 3
9 Загальні відомості про рецепт. Граматична структура рецептурного рядка. 5 5
10 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. Особливості номенклатури вітамінів і полівітамінних комбінованих, гормональних і ферментних препаратів. 5 5
11 Назви хімічних елементів. Назви кислот. Назви оксидів та амфотерних гідроксидів. Назви солей. Назви деяких органічних натрієвих та калієвих солей. Назви вуглеводневих та кислотних радикалів. Назви естерів. Грецькі числівники в хімічний номенклатурі. 5 5
12 Назви лікарської рослинної сировини. Назви алкалоїдів та глікозидів. 5 5
13 Ступені порівняння прикметників. Неправильні ступені порівняння прикметників. Особливості вживання ступенів порівняння прикметників. Утворення прислівників та ступенів порівняння прислівників. Особливості вживання прислівників у фармацевтичній термінології. Найменування порошків за ступенем подрібнення. Числівники. Займенники. Спеціальні вирази з займенниками у фармацевтичній термінології. 3 3
14 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. 5 5
15

Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном.

Номенклатура форм ліків ДФУ.

4 4
16 Підсумковий модульний контроль 5 5
Усього годин 76 76

Рекомендована література

Основна

 1. Латинська мова: Підручник /Є.І.Світлична, І.О.Толок, В.І.Базарова, О.Л.Фель. – Х.: Вид-во НФАУ, 2001. – 216 с.
 2. Світлична Є.І., Толок І.О. Фармацевтична латина. Питання та завдання. (Навчальний посібник для самостійної роботи студентів). – Х., НФаУ, 2013. – 70 с.

Допоміжна

 1. Светличная Е.И., Толок И.А. Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 288 с.
 2. Світлична Є.І. Фармацевтична термінологія. Terminologiapharmaceuticapolyglotta: Багатомовний словник для студентів вищих навчальних закладів / Є.І. Світлична, В.І. Базарова, О.О. Волобуєва, А.А. Берестова, М.Ю. Половнікова; Під заг.ред. Є.І. Світличної. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 256 с.
 3. Світлична Є.І., Базарова В.І., Жук Л.Г. Клінічна термінологія. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 168 с.

Фармація (3.0)з

Фармація (4.5)з

Клінічна фармація (4.5)з

Теми практичних занять

 

 

з/п

 

 

Назва теми

Обсяг у годинах
Фс (3.0з)дв Л Фс (4.5дз)мед, КФс (4.5з)мед
1 Аудиторна контрольна робота. 1 1
2 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження.  Алфавіт. Правила вимови букв та буквосполучень. Поняття про довготу та короткість голосних. Правила наголошення. Граматичні категорії іменника. І відміна іменників. Грецькі іменники І відміни. Неузгоджене означення. Прямий додаток. Модель назв настоянок, модель  назв фармакогностичної сировини. Прийменники. Сполучники. 0.25 1
3 Граматичні категорії дієслова. Imperativus. Praesens indicativі activі et passivі. Conjunctivus activі et passivі. 0.25 0.25
4 Рецепт як документ. Частини рецепта. Граматична структура рецептурного рядка. Дві моделі рецептурного пропису. Додаткові надписи в рецепті. 0.25 0.25
5 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. 0.25 0.5
6 Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів. Назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки, назви лікарських препаратів-витяжок із рослинної сировини. 0.25 0.25
7 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. 0.25 0.25
8 Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники 1-ої групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією, основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 0.25 0.5
9 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого родів ІІІ відміни. 0.25 0.5
10 Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на -sis. - 0.5
11 Прикметники ІІІ відміни. Загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Рецептурні вирази з прикметниками ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у ботанічних назвах та у назвах лікарських засобах. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. Назви інгредієнтів складного рецепту. 0.25 1
12 Назви хімічних елементів. Назви кислот, оксидів та основ. Назви солей. Назви кислотних та вуглеводневих радикалів. Назви складних ефірів. Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі. 0.25 1
13 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. Особливості вживання іменника „species”. Загальні відомості з ботанічної номенклатури. Граматичні моделі ботанічних назв.Назви лікарської рослинної сировини. Назви ботанічних родин.Назви алкалоїдів та глікозидів. 0.25 2
14 Скорочення у рецептах. Найважливіші рецептурні скорочення. - 0.5
15 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном. Номенклатура форм ліків у ДФУ. Загальні відомості про латинську термінологію, яка вживається у гомеопатії. 0.25 -
16 Загальні відомості про медичну термінологію. Структура    клінічних термінів. Найпоширеніші греко-латинські кореневі та кінцеві терміноелементи у клінічній термінології. Грецькі суфікси іменників. Греко-латинські дублети. - 0.5
17 Підсумковий модульний контроль 2 2
Усього годин 6 12

Самостійна робота

 

 

з/п

 

 

Назва теми

Обсяг у годинах
Фс (3.0з)двЛ Фс (4.5дз)мед, КФс (4.5з)мед
1 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження.  Алфавіт. Правила вимови букв та буквосполучень. Поняття про довготу та короткість голосних. Правила наголошення. Граматичні категорії іменника. І відміна іменників. Грецькі іменники І відміни. Неузгоджене означення. Прямий додаток. Модель назв настоянок, модель  назв фармакогностичної сировини. Прийменники. Сполучники. 2 3
2 Граматичні категорії дієслова. Imperativus. Praesens indicativі activі et passivі. Conjunctivus activі et passivі. 1 2
3 Рецепт як документ. Частини рецепта. Граматична структура рецептурного рядка. Дві моделі рецептурного пропису. Додаткові надписи в рецепті. 3 2
4 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. 2 3
5 Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів. Назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки, назви лікарських препаратів-витяжок із рослинної сировини. 2 3
6 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. 2 3
7 Особливості номенклатури вітамінів та полівітамінних комбінованих препаратів, гормональних і ферментних препаратів. 1 1
8 Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники 1-ої групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією, основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 2 3
9 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого родів ІІІ відміни. 2 5
10 Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на -sis. 2 3
11 Прикметники ІІІ відміни. Загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Рецептурні вирази з прикметниками ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у ботанічних назвах та у назвах лікарських засобах. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. Назви інгредієнтів складного рецепту. 2 4
12 Назви хімічних елементів. Назви кислот, оксидів та основ. Назви солей. Назви кислотних та вуглеводневих радикалів. Назви складних ефірів. Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі. 3 6
13 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. Особливості вживання іменника „species”. Загальні відомості з ботанічної номенклатури. Граматичні моделі ботанічних назв.Назви лікарської рослинної сировини. Назви ботанічних родин.Назви алкалоїдів та глікозидів. 2 7
14 Ступені порівняння прикметників. Неправильні ступені порівняння. Особливості вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі. Вживання відмінків при ступенях порівняння. Прислівник. Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Особливості вживання прислівників у фармацевтичній термінології. Найменування порошків за ступенем подрібнення. Числівники. Займенники. Спеціальні вирази з займенниками у фармацевтичній термінології. 2 2
15 Скорочення у рецептах. Найважливіші рецептурні скорочення. 1 3
16 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном. Номенклатура форм ліків у ДФУ. Загальні відомості про латинську термінологію, яка вживається у гомеопатії. 2 2
17 Систематизація відомостей про прийменники. 1 1
18 Загальні відомості про медичну термінологію. Структура    клінічних термінів. Найпоширеніші греко-латинські кореневі та кінцеві терміноелементи у клінічній термінології. Грецькі суфікси іменників. Греко-латинські дублети. 1 4
19 Підсумковий модульний контроль 5 4
Усього годин 38 61

Рекомендована література

Основна

 1. Світлична Є.І. Латинська мова: підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 3-є вид., випр. та доп. / Є.І. Світлична, І.О. Толок. – Харків.: НФаУ: Золоті сторінки, 2014. – 432 с.
 2. Світлична Є.І., Толок І.О. Studemus Latinam. Вивчаємо латину (Навчальний посібник для самостійної роботи студентів). – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 177 с.
 3. Світлична Є.І., Толок І.О. Фармацевтична латина. Питання та завдання. (Навчальний посібник для самостійної роботи студентів). – Х., НФаУ, 2013. – 70 с.

Допоміжна

 1. Светличная Е.И., Толок И.А. Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 288 с.
 2. Світлична Є.І. Фармацевтична термінологія. Terminologiapharmaceuticapolyglotta: Багатомовний словник для студентів вищих навчальних закладів / Є.І. Світлична, В.І. Базарова, О.О. Волобуєва, А.А. Берестова, М.Ю. Половнікова; Під заг.ред. Є.І. Світличної. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 256 с.
 3. Світлична Є.І., Фель О.Л. Латинська термінологія в косметології та аромалогії: Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів спеціальності “Технологія парфумерно-косметичних засобів”. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 56 с.
 4. Світлична Є.І., Базарова В.І., Жук Л.Г. Клінічна термінологія. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 168 с.

Фармація (4.0мед)д

Фармація (3.5)з

Фармація (4.5)з

Теми практичних занять

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Аудиторна контрольна робота. - 1
2 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження.  Алфавіт. Правила вимови букв та буквосполучень. Поняття про довготу та короткість голосних. Правила наголошення. Граматичні категорії іменника. І відміна іменників. Грецькі іменники І відміни. Неузгоджене означення. Прямий додаток. Модель назв настоянок, модель  назв фармакогностичної сировини. Прийменники. Сполучники. 2 1
3 Граматичні категорії дієслова. Imperativus. Praesens indicativі activі et passivі. Conjunctivus activі et passivі. 2 0.25
4 Рецепт як документ. Частини рецепта. Граматична структура рецептурного рядка. Дві моделі рецептурного пропису. Додаткові надписи в рецепті. 2 0.25
5 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. 2 0.5
6 Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів. Назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки, назви лікарських препаратів-витяжок із рослинної сировини. 2 0.25
7 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. 2 0.25
8 Особливості номенклатури вітамінів та полівітамінних комбінованих препаратів, гормональних і ферментних препаратів. 2 -
9 Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники 1-ої групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією, основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 2 0.5
10 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого родів ІІІ відміни. 2 0.5
11 Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на -sis. 2 0.5
12 Прикметники ІІІ відміни. Загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Рецептурні вирази з прикметниками ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у ботанічних назвах та у назвах лікарських засобах. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. Назви інгредієнтів складного рецепту. 2 1
13 Назви хімічних елементів. Назви кислот, оксидів та основ. Назви солей. Назви кислотних та вуглеводневих радикалів. Назви складних ефірів. Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі. 2 1
14 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. Особливості вживання іменника „species”. Загальні відомості з ботанічної номенклатури. Граматичні моделі ботанічних назв.Назви лікарської рослинної сировини. Назви ботанічних родин.Назви алкалоїдів та глікозидів. 2 2
15 Ступені порівняння прикметників. Неправильні ступені порівняння. Особливості вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі. Вживання відмінків при ступенях порівняння. Прислівник. Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Особливості вживання прислівників у фармацевтичній термінології. Найменування порошків за ступенем подрібнення. Числівники. Займенники. Спеціальні вирази з займенниками у фармацевтичній термінології. 2 -
16 Скорочення у рецептах. Найважливіші рецептурні скорочення. 2 0.5
17 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном. Номенклатура форм ліків у ДФУ. Загальні відомості про латинську термінологію, яка вживається у гомеопатії. 2 -
18 Загальні відомості про медичну термінологію. Структура    клінічних термінів. Найпоширеніші греко-латинські кореневі та кінцеві терміноелементи у клінічній термінології. Грецькі суфікси іменників. Греко-латинські дублети. 2 0.5
19 Підсумковий модульний контроль 2 2
Усього годин 36 12

Самостійна робота

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження.  Алфавіт. Правила вимови букв та буквосполучень. Поняття про довготу та короткість голосних. Правила наголошення. Граматичні категорії іменника. І відміна іменників. Грецькі іменники І відміни. Неузгоджене означення. Прямий додаток. Модель назв настоянок, модель  назв фармакогностичної сировини. Прийменники. Сполучники. 2 7
2 Граматичні категорії дієслова. Imperativus. Praesens indicativі activі et passivі. Conjunctivus activі et passivі. 1 2
3 Рецепт як документ. Частини рецепта. Граматична структура рецептурного рядка. Дві моделі рецептурного пропису. Додаткові надписи в рецепті. 3 2
4 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. 2 4
5 Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів. Назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки, назви лікарських препаратів-витяжок із рослинної сировини. 2 3
6 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. 2 4
7 Особливості номенклатури вітамінів та полівітамінних комбінованих препаратів, гормональних і ферментних препаратів. 1 2
8 Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники 1-ої групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією, основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 2 6
9 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого родів ІІІ відміни. 2 6
10 Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на -sis. 2 3
11 Прикметники ІІІ відміни. Загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Рецептурні вирази з прикметниками ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у ботанічних назвах та у назвах лікарських засобах. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. Назви інгредієнтів складного рецепту. 2 8
12 Назви хімічних елементів. Назви кислот, оксидів та основ. Назви солей. Назви кислотних та вуглеводневих радикалів. Назви складних ефірів. Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі. 3 6
13 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. Особливості вживання іменника „species”. Загальні відомості з ботанічної номенклатури. Граматичні моделі ботанічних назв.Назви лікарської рослинної сировини. Назви ботанічних родин.Назви алкалоїдів та глікозидів. 3 7
14 Ступені порівняння прикметників. Неправильні ступені порівняння. Особливості вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі. Вживання відмінків при ступенях порівняння. Прислівник. Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Особливості вживання прислівників у фармацевтичній термінології. Найменування порошків за ступенем подрібнення. Числівники. Займенники. Спеціальні вирази з займенниками у фармацевтичній термінології. 2 2
15 Скорочення у рецептах. Найважливіші рецептурні скорочення. 1 3
16 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном. Номенклатура форм ліків у ДФУ. Загальні відомості про латинську термінологію, яка вживається у гомеопатії. 2 2
17 Систематизація відомостей про прийменники. 1 1
18 Загальні відомості про медичну термінологію. Структура    клінічних термінів. Найпоширеніші греко-латинські кореневі та кінцеві терміноелементи у клінічній термінології. Грецькі суфікси іменників. Греко-латинські дублети. 1 4
19 Підсумковий модульний контроль 5 4
Усього годин 39 76

Рекомендована література

Основна

 1. Світлична Є.І. Латинська мова: підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 3-є вид., випр. та доп. / Є.І. Світлична, І.О. Толок. – Харків.: НФаУ: Золоті сторінки, 2014. – 432 с.
 2. 2. Світлична Є.І., Толок І.О. Studemus Latinam. Вивчаємо латину (Навчальний посібник для самостійної роботи студентів). – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 177 с.
 3. 3. Світлична Є.І., Толок І.О. Фармацевтична латина. Питання та завдання. (Навчальний посібник для самостійної роботи студентів). – Х., НФаУ, 2013. – 70 с.

Допоміжна

 1. Светличная Е.И., Толок И.А. Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 288 с.
 2. Світлична Є.І. Фармацевтична термінологія. Terminologiapharmaceuticapolyglotta: Багатомовний словник для студентів вищих навчальних закладів / Є.І. Світлична, В.І. Базарова, О.О. Волобуєва, А.А. Берестова, М.Ю. Половнікова; Під заг.ред. Є.І. Світличної. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 256 с.
 3. Світлична Є.І., Фель О.Л. Латинська термінологія в косметології та аромалогії: Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів спеціальності “Технологія парфумерно-косметичних засобів”. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 56 с.
 4. Світлична Є.І., Базарова В.І., Жук Л.Г. Клінічна термінологія. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 168 с.

Фармація (4.0ссо)д

Фармація (4.5)з

Фармація (5.5)з

Теми практичних занять

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Аудиторна контрольна робота. - 1
2 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження.  Алфавіт. Правила вимови букв та буквосполучень. Поняття про довготу та короткість голосних. Правила наголошення. Граматичні категорії іменника. І відміна іменників. Грецькі іменники І відміни. Неузгоджене означення. Прямий додаток. Модель назв настоянок, модель  назв фармакогностичної сировини. Прийменники. Сполучники. 2 1
3 Граматичні категорії дієслова. Imperativus. Praesens indicativі activі et passivі. Conjunctivus activі et passivі. 2 0.25
4 Рецепт як документ. Частини рецепта. Граматична структура рецептурного рядка. Дві моделі рецептурного пропису. Додаткові надписи в рецепті. 2 0.25
5 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. 2 1
6 Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів. Назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки, назви лікарських препаратів-витяжок із рослинної сировини. 2 0.5
7 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. 4 1
8 Особливості номенклатури вітамінів та полівітамінних комбінованих препаратів, гормональних і ферментних препаратів. 2 -
9 Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники 1-ої групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією, основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 2 1
10 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого родів ІІІ відміни. 2 1
11 Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на -sis. 2 1
12 Прикметники ІІІ відміни. Загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Рецептурні вирази з прикметниками ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у ботанічних назвах та у назвах лікарських засобах. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. Назви інгредієнтів складного рецепту. 2 1
13 Назви хімічних елементів. Назви кислот, оксидів та основ. Назви солей. Назви кислотних та вуглеводневих радикалів. Назви складних ефірів. Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі. 4 1
14 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. Особливості вживання іменника „species”. 2 0.5
15 Загальні відомості з ботанічної номенклатури. Граматичні моделі ботанічних назв. Назви лікарської рослинної сировини. Назви ботанічних родин. Назви алкалоїдів та глікозидів. 2 0.5
16 Ступені порівняння прикметників. Неправильні ступені порівняння. Особливості вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі. Вживання відмінків при ступенях порівняння. Прислівник. Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Особливості вживання прислівників у фармацевтичній термінології. Найменування порошків за ступенем подрібнення. Числівники. Займенники. Спеціальні вирази з займенниками у фармацевтичній термінології. 2 -
17 Скорочення у рецептах. Найважливіші рецептурні скорочення. 2 1
18 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном. Номенклатура форм ліків у ДФУ. Загальні відомості про латинську термінологію, яка вживається у гомеопатії. 4 1
19 Загальні відомості про медичну термінологію. Структура    клінічних термінів. Найпоширеніші греко-латинські кореневі та кінцеві терміноелементи у клінічній термінології. Грецькі суфікси іменників. Греко-латинські дублети. 2 1
20 Підсумковий модульний контроль 2 2
Усього годин 44 16

Самостійна робота

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження.  Алфавіт. Правила вимови букв та буквосполучень. Поняття про довготу та короткість голосних. Правила наголошення. Граматичні категорії іменника. І відміна іменників. Грецькі іменники І відміни. Неузгоджене означення. Прямий додаток. Модель назв настоянок, модель  назв фармакогностичної сировини. Прийменники. Сполучники. 2 7
2 Граматичні категорії дієслова. Imperativus. Praesens indicativі activі et passivі. Conjunctivus activі et passivі. 1 2
3 Рецепт як документ. Частини рецепта. Граматична структура рецептурного рядка. Дві моделі рецептурного пропису. Додаткові надписи в рецепті. 3 4
4 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. 2 5
5 Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів. Назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки, назви лікарських препаратів-витяжок із рослинної сировини. 2 4
6 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. 2 5
7 Особливості номенклатури вітамінів та полівітамінних комбінованих препаратів, гормональних і ферментних препаратів. 1 2
8 Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники 1-ої групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією, основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 4 6
9 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого родів ІІІ відміни. 2 6
10 Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на -sis. 2 5
11 Прикметники ІІІ відміни. Загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Рецептурні вирази з прикметниками ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у ботанічних назвах та у назвах лікарських засобах. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. Назви інгредієнтів складного рецепту. 2 8
12 Назви хімічних елементів. Назви кислот, оксидів та основ. Назви солей. Назви кислотних та вуглеводневих радикалів. Назви складних ефірів. Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі. 3 6
13 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. Особливості вживання іменника „species”. 1 2
14 Загальні відомості з ботанічної номенклатури. Граматичні моделі ботанічних назв. Назви лікарської рослинної сировини. Назви ботанічних родин. Назви алкалоїдів та глікозидів. 3 5
15 Ступені порівняння прикметників. Неправильні ступені порівняння. Особливості вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі. Вживання відмінків при ступенях порівняння. Прислівник. Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Особливості вживання прислівників у фармацевтичній термінології. Найменування порошків за ступенем подрібнення. Числівники. Займенники. Спеціальні вирази з займенниками у фармацевтичній термінології. 2 2
16 Скорочення у рецептах. Найважливіші рецептурні скорочення. 3 4
17 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном. Номенклатура форм ліків у ДФУ. Загальні відомості про латинську термінологію, яка вживається у гомеопатії. 2 3
18 Систематизація відомостей про прийменники. 1 2
19 Загальні відомості про медичну термінологію. Структура    клінічних термінів. Найпоширеніші греко-латинські кореневі та кінцеві терміноелементи у клінічній термінології. Грецькі суфікси іменників. Греко-латинські дублети. 3 5
20 Підсумковий модульний контроль 5 4
Усього годин 46 87

Рекомендована література

Основна

 1. Світлична Є.І. Латинська мова: підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 3-є вид., випр. та доп. / Є.І. Світлична, І.О. Толок. – Харків.: НФаУ: Золоті сторінки, 2014. – 432 с.
 2. Світлична Є.І., Толок І.О. Studemus Latinam. Вивчаємо латину (Навчальний посібник для самостійної роботи студентів). – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 177 с.
 3. Світлична Є.І., Толок І.О. Фармацевтична латина. Питання та завдання. (Навчальний посібник для самостійної роботи студентів). – Х., НФаУ, 2013. – 70 с.

Допоміжна

 1. Светличная Е.И., Толок И.А. Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 288 с.
 2. Світлична Є.І. Фармацевтична термінологія. Terminologiapharmaceuticapolyglotta: Багатомовний словник для студентів вищих навчальних закладів / Є.І. Світлична, В.І. Базарова, О.О. Волобуєва, А.А. Берестова, М.Ю. Половнікова; Під заг.ред. Є.І. Світличної. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 256 с.
 3. Світлична Є.І., Фель О.Л. Латинська термінологія в косметології та аромалогії: Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів спеціальності “Технологія парфумерно-косметичних засобів”. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 56 с.
 4. Світлична Є.І., Базарова В.І., Жук Л.Г. Клінічна термінологія. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 168 с.

Фармація (5.0)д

Фармація (4.5)з

Теми практичних занять

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Аудиторна контрольна робота. - 1
2 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження.  Алфавіт. Правила вимови букв та буквосполучень. Поняття про довготу та короткість голосних. Правила наголошення. 2 0.5
3  Граматичні категорії іменника. І відміна іменників. Грецькі іменники І відміни. 2 0.5
4 Неузгоджене означення. Прямий додаток. Модель назв настоянок, модель  назв фармакогностичної сировини. Прийменники. Сполучники. 2 0.5
5 Граматичні категорії дієслова. Imperativus. Praesens indicativі activі et passivі. Conjunctivus activі et passivі. 2 0.5
6 Рецепт як документ. Частини рецепта. Граматична структура рецептурного рядка. Дві моделі рецептурного пропису. Додаткові надписи в рецепті. 2 0.5
7 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. 2 1
8 Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів. Назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки, назви лікарських препаратів-витяжок із рослинної сировини. 2 0.5
9 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. 2 0.5
10 Особливості номенклатури вітамінів та полівітамінних комбінованих препаратів, гормональних і ферментних препаратів. 2 -
11 Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники 1-ої групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. 2 0.25
12 Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією, основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 2 0.25
13 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого родів ІІІ відміни. 2 0.5
14 Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на -sis. 2 0.5
15 Прикметники ІІІ відміни. Загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Рецептурні вирази з прикметниками ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у ботанічних назвах та у назвах лікарських засобах. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. Назви інгредієнтів складного рецепту. 2 1
16 Назви хімічних елементів. Назви кислот, оксидів та основ. 2 0.5
17 Назви солей. Назви кислотних та вуглеводневих радикалів. Назви складних ефірів. Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі. 2 0.5
18 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. Особливості вживання іменника „species”. 2 0.5
19 Загальні відомості з ботанічної номенклатури. Граматичні моделі ботанічних назв.Назви лікарської рослинної сировини. 2 0.5
20 Назви ботанічних родин.Назви алкалоїдів та глікозидів. 2 1
21 Ступені порівняння прикметників. Неправильні ступені порівняння. Особливості вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі. Вживання відмінків при ступенях порівняння. 2 -
22 Прислівник. Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Особливості вживання прислівників у фармацевтичній термінології. Найменування порошків за ступенем подрібнення. Числівники. Займенники. Спеціальні вирази з займенниками у фармацевтичній термінології. 2 -
23 Методика перекладу спеціальних текстів з латини українською. 2 -
24 Скорочення у рецептах. Найважливіші рецептурні скорочення. 2 0.5
25 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном. Номенклатура форм ліків у ДФУ. Загальні відомості про латинську термінологію, яка вживається у гомеопатії. 2 -
26 Систематизація відомостей про прийменники. 2 -
27 Загальні відомості про медичну термінологію. Структура    клінічних термінів. Найпоширеніші греко-латинські кореневі та кінцеві терміноелементи у клінічній термінології. Грецькі суфікси іменників. Греко-латинські дублети. 2 0.5
28 Підсумковий модульний контроль 2 2
Усього годин 54 14

Самостійна робота

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Загальні відомості про латинську мову. Значення латинської та давньогрецької мов для фармацевтичної та медичної термінології. Фармацевтична термінологія, її склад та походження.  Алфавіт. Правила вимови букв та буквосполучень. Поняття про довготу та короткість голосних. Правила наголошення. 3 1
2  Граматичні категорії іменника. І відміна іменників. Грецькі іменники І відміни. 2 2
3 Неузгоджене означення. Прямий додаток. Модель назв настоянок, модель  назв фармакогностичної сировини. Прийменники. Сполучники. 2 2
4 Граматичні категорії дієслова. Imperativus. Praesens indicativі activі et passivі. Conjunctivus activі et passivі. 2 2
5 Рецепт як документ. Частини рецепта. Граматична структура рецептурного рядка. Дві моделі рецептурного пропису. Додаткові надписи в рецепті. 2 2
6 Іменники ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників середнього роду.  Грецькі іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи. 2 4
7 Основні фармацевтичні поняття. Номенклатура лікарських засобів. Назви сировини рослинного і тваринного походження та продуктів первинної обробки, назви лікарських препаратів-витяжок із рослинної сировини. 2 3
8 Тривіальні назви лікарських препаратів. Способи творення тривіальних назв. Греко-латинські частотні відрізки у назвах препаратів. 2 4
9 Особливості номенклатури вітамінів та полівітамінних комбінованих препаратів, гормональних і ферментних препаратів. 2 2
10 Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Визначення основи. Дві групи прикметників у латинській мові. Прикметники 1-ої групи (І-ІІ відмін). Алгоритм узгодження прикметників з іменниками. Основні моделі фармацевтичних термінів. 2 2
11 Прикметники, що характеризують лікарські засоби за фармакологічною дією, основні суфікси прикметників І-ІІ відмін. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин і анатоксинів. 4 4
12 Загальні відомості про іменники ІІІ відміни. Визначення роду, основи та типу відмінювання іменників ІІІ відміни. Іменники чоловічого та жіночого родів ІІІ відміни. 2 6
13 Іменники середнього роду ІІІ відміни. Особливості відмінювання грецьких рівноскладових іменників жіночого роду на -sis. 2 3
14 Прикметники ІІІ відміни. Загальна характеристика. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни. Рецептурні вирази з прикметниками ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни у ботанічних назвах та у назвах лікарських засобах. Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану. Назви інгредієнтів складного рецепту. 2 8
15 Назви хімічних елементів. Назви кислот, оксидів та основ. 1 3
16 Назви солей. Назви кислотних та вуглеводневих радикалів. Назви складних ефірів. Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі. 2 3
17 Іменники IV відміни. Іменники V відміни. Особливості вживання іменника „species”. 1 2
18 Загальні відомості з ботанічної номенклатури. Граматичні моделі ботанічних назв.Назви лікарської рослинної сировини. 1 3
19 Назви ботанічних родин.Назви алкалоїдів та глікозидів. 2 2
20 Ступені порівняння прикметників. Неправильні ступені порівняння. Особливості вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі. Вживання відмінків при ступенях порівняння. 1 1
21 Прислівник. Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Особливості вживання прислівників у фармацевтичній термінології. Найменування порошків за ступенем подрібнення. Числівники. Займенники. Спеціальні вирази з займенниками у фармацевтичній термінології. 1 1
22 Методика перекладу спеціальних текстів з латини українською. 1 1
23 Скорочення у рецептах. Найважливіші рецептурні скорочення. 1 3
24 Латинська номенклатура форм ліків: тверді, м’які та рідкі форми ліків. Офіцінальні форми ліків, що використовуються за кордоном. Номенклатура форм ліків у ДФУ. Загальні відомості про латинську термінологію, яка вживається у гомеопатії. 2 1
25 Систематизація відомостей про прийменники. 1 1
26

Загальні відомості про медичну термінологію. Структура    клінічних термінів. Найпоширеніші греко-латинські кореневі та кінцеві терміноелементи у клінічній термінології.

Грецькі суфікси іменників. Греко-латинські дублети.

1 4
27 Підсумковий модульний контроль 5 4
Усього годин 51 74

Рекомендована література

Основна

 1. Світлична Є.І. Латинська мова: підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 3-є вид., випр. та доп. / Є.І. Світлична, І.О. Толок. – Харків.: НФаУ: Золоті сторінки, 2014. – 432 с.
 2. Світлична Є.І., Толок І.О. Studemus Latinam. Вивчаємо латину (Навчальний посібник для самостійної роботи студентів). – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 177 с.
 3. Світлична Є.І., Толок І.О. Фармацевтична латина. Питання та завдання. (Навчальний посібник для самостійної роботи студентів). – Х., НФаУ, 2013. – 70 с.

Допоміжна

 1. Светличная Е.И., Толок И.А. Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 288 с.
 2. Світлична Є.І. Фармацевтична термінологія. Terminologiapharmaceuticapolyglotta: Багатомовний словник для студентів вищих навчальних закладів / Є.І. Світлична, В.І. Базарова, О.О. Волобуєва, А.А. Берестова, М.Ю. Половнікова; Під заг.ред. Є.І. Світличної. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 256 с.
 3. Світлична Є.І., Фель О.Л. Латинська термінологія в косметології та аромалогії: Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів спеціальності “Технологія парфумерно-косметичних засобів”. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 56 с.
 4. Світлична Є.І., Базарова В.І., Жук Л.Г. Клінічна термінологія. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 168 с.

Питання до підсумкового модульного контролю в усіх ОДНАКОВІ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Латинський алфавіт.
 2. Правила вимови латинських букв та буквосполучень. Диграфи. Дифтонги.
 3. Правила наголошення.
 4. Система дієслова. Граматичнi категорiї латинського дiєслова.
 5. Визначення основи дiєслова та дiєвiдмiни дiєслова.
 6. Утворення форм Imperativus singularis et pluralis латинських дiєслів.
 7. Утворення форм 3-ої особи теперiшнього часу Indicativus passivi et activi sing. et plur. Oсобливостi утворення цих форм у дiєслiв III та IV дiєвiдмін. Oсобливостi перекладу пасивних конструкцiй українською мовою.
 8. Утворення форм Conjunctivus passivi sing. et plur. 3-ої особи. Bживання  Conjunctivus у рецептурi. Дiєслово fio, fieri.
 9. Порядок слiв у простому реченнi.
 10. Функцiї дiєслова esse. Форми 3-ої особи теперiшнього часу Indicativus sing. et plur. дiєслова esse.
 11. Граматичнi  категорiї  латинського iменника.
 12. Визначення основи, роду, відміни іменника.
 13. Рід iменників, якi не вiдмiнюються. Рід іменників-назв дерев i деяких кущiв.
 14. Oсобливостi вживання прийменникiв у латинськiй мовi. Прийменники у спеціальних фармацевтичних виразах.
 15. Прийменники, якi керують Abl.; Acc.; Abl. et Acc.
 16. Aлгоритм перекладу виразiв з прийменниками.
 17. Неузгоджене означення. Oсобливостi вживання та перекладу неузгодженого означення українською мовою.
 18. Bживання великої лiтери в латинськiй фармацевтичнiй термiнологiї.
 19. Oсобливостi III вiдмiни iменникiв. Cловникова форма iменникiв III вiдмiни, визначення основи, роду, типу вiдмiни. Bиключення з правил про рiд iменникiв III вiдмiни.
 20. Oсобливостi вiдмiнювання грецьких рiвноскладових iменникiв жiночого роду III вiдмiни на -sis та iменникiв середнього роду на -ma.
 21. Oсобливостi вживання iменника V вiдмiни   species, ei f.
 22. Двi групи прикметників у латинськiй мовi. Алгоритм узгодження прикметників з іменниками І-V відмін.
 23. Прикметники 1-ої групи. Словникова форма та відмінювання.
 24. Прикметники 2-ої групи. Словникова форма, підтипи та відмінювання.
 25. Tри основнi граматичнi моделi фармацевтичних термiнiв.
 26. Утворення, вiдмiнювання i вживання ступенiв порiвняння прикметникiв. Oсобливостi перекладу їх в ботанiчнiй номенклатурi.
 27. Утворення дiєприкметників минулого часу пасивного стану та їх відмінювання.
 28. Утворення дiєприкметників теперiшнього часу дiйсного стану; словникова форма, основа i вiдмiнювання.
 29. Номенклатура хiмiчних елементiв.
 30. Номенклатура кислот. Утворення прикметників-назв оксигеновмісних кислот, безоксигеновмісних та органiчних кислот.
 31. Утворення назв оксидiв i основ.
 32. Oсобливостi творення назв закисiв у номенклатурi лiкарських засобiв.
 33. Утворення назв солей за MФ та ДФУ. Cуфiкси у назвах анiонiв солей.
 34. Oсобливостi творення назв основних солей, кислих солей, органiчних натрiєвих i калiєвих солей.
 35. Oсобливостi творення українських i латинських назв складних ефiрiв. Утворення назв кислотних і вуглеводневих радикалiв.
 36. Грецькi числівники-префiкси в хiмiчнiй  номенклатурi.
 37. П’ять основних граматичних моделей ботанiчних найменувань рослин.
 38. Визначення назви лiкарської рослинної сировини за граматичною моделлю ботанiчного найменування рослини.
 39. Утворення назв ботанiчних сiмейств рослин.
 40. Утворення назв алкалоїдiв i глiкозидiв.
 41. Утворення прислiвників вiд прикметникiв 1-ої  та 2-ої груп.
 42. Утворення ступенiв порiвняння прислівників.
 43. Bживання прислiвникiв у фармацевтичнiй термiнологiї. Hайменування порошкiв за ступенем подрiбнення.
 44. Займенниковi вирази у фармацевтичнiй термiнологiї.
 45. Латинськi кiлькiснi та порядковi числiвники вiд 1 до 10.
 46. Правила скорочення слiв у рецептi. Oсновнi рецептурнi скорочення.
 47. Cпособи творення назв лiкарських препаратiв.
 48. Основні греко-латинські частотні відрізки, які вживаються у назвах лікарських препаратів.
 49. Групи форм ліків за агрегатним станом.
 50. Класифікація форм ліків у ДФУ.
 51. Форми ліків, які вживаються за кордоном.
 52. Гомеопатичні форми ліків.
 53. Хімічна номенклатура у гомеопатії.
 54. Основні греко-латинські словотвірні елементи, які використовуються у медичній термінології.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17