Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету

Презентація дисципліни

Зміст програми навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Процеси інтеграції та глобалізації. Країни Північної Америки та Західної Європи в умовах ринкової економіки.

Тема 1. Історія сучасного світу: цивілізаційні загрози.

Тема 2. Політичні та економічні проблеми післявоєнного світу. Формування нового світового порядку.

Тема 3. США після Другої світової війни. Ера Pax Americana.

Тема 4. Країни Західної Європи в системі інтеграції і глобалізації.

Змістовий модуль 2. Комуністичний тоталітаризм другої половини ХХ ст. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в системі тоталітаризму. Особливості розвитку країн Сходу та Африки.

Тема 5. Комуністичний тоталітаризм другої половини ХХ ст. Наслідки панування тоталітарної системи в Україні.

Тема 6. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в системі тоталітаризму та їх трансформація на сучасному етапі.

Тема 7. Японія та Китай після Другої світової війни, їх інтеграція в глобальну світову економіку.

Тема 8. Близькосхідна криза та шляхи її врегулювання (друга половина 40-х – початок ХХІ ст.)

Тема 9. Країни Африки другої половини 40-х  ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Підсумковий модульний контроль

Теми лекцій

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Історія сучасного світу: цивілізаційні загрози 2  
2 Політичні та економічні проблеми післявоєнного світу. Формування нового світового порядку 2 2
3 США після Другої світової війни. Ера Pax Americana 2 2
4 Країни Західної Європи в системі інтеграції і глобалізації 2  
5 Комуністичний тоталітаризм другої половини ХХ ст. Наслідки панування тоталітарної системи в Україні 2 2
6 Країни Центральної та Південно-Східної Європи в системі тоталітаризму та їх трансформація на сучасному етапі 2  
7 Японія та Китай після Другої світової війни, їх інтеграція в глобальну світову економіку 2 2
8 Близькосхідна криза та шляхи її врегулювання (друга половина 40-х – початок ХХІ ст.) 2  
9 Країни Африки другої половини 40-х ХХ ст. – початку ХХІ ст. 2  
Усього годин 18 8

Теми семінарських занять

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Історія сучасного світу: цивілізаційні загрози. Політичні та економічні проблеми післявоєнного світу. Формування нового світового порядку 2  
2 Країни Північної Америки та Західної Європи в умовах глобалізації 2 2
3 Комуністичний тоталітаризм другої половини ХХ ст. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в системі тоталітаризму. Наслідки панування тоталітарної системи в Україні 2 2
4 Японія та Китай після Другої світової війни їх інтеграція в глобальну світову економіку 2 2
5 Близькосхідна криза та шляхи її врегулювання (друга половина 40-х – початок ХХІ ст.) 2  
6 Модульна робота. 2 2
Усього годин 12 8

Самостійна робота

з/п

Назва теми Обсяг у годинах
Денна форма Заочна форма
1 Історія сучасного світу: цивілізаційні загрози 6 8
2 Політичні та економічні проблеми післявоєнного світу. Формування нового світового порядку 7 9
3 США після Другої світової війни. Ера Pax Americana 6 9
4. Країни Західної Європи в системі інтеграції і глобалізації 7 8
5. Комуністичний тоталітаризм другої половини ХХ ст. Наслідки панування тоталітарної системи в Україні 7 8
6. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в системі тоталітаризму та їх трансформація на сучасному етапі 6 8
7. Японія та Китай після Другої світової війни, їх інтеграція в глобальну світову економіку 7 8
8. Близькосхідна криза та шляхи її врегулювання (друга половина 40-х – початок ХХІ ст.) 6 9
9 Країни Африки другої половини 40-х ХХ ст. – початку ХХІ ст. 8 9
Усього годин 60 76

Завдання для самостійної роботи

Виконання завдань самостійної роботи у дистанційному курсі на сайті Центру дистанційного навчання НФаУ (Історія сучасного світу) www.pharmel.kharkiv.edu/

Питання до модульного контролю:

Тема 1. Історія сучасного світу: цивілізаційні загрози.

Тема 2. Політичні та економічні проблеми післявоєнного світу. Формування нового світового порядку.

Тема 3.США після Другої світової війни. Ера Pax Americana.

Тема 4. Країни Західної Європи в системі інтеграції і глобалізації.

Тема 5. Комуністичний тоталітаризм другої половини ХХ ст. Наслідки панування тоталітарної системи в Україні.

Тема 6. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в системі тоталітаризму та їх трансформація на сучасному етапі.

Тема 7. Японія та Китай після Другої світової війни, їх інтеграція в глобальну світову економіку.

Тема 8. Близькосхідна криза та шляхи її врегулювання (друга половина 40-х – початок ХХІ ст.)

Тема 9.Країни Африки другої половини 40-х ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

Рекомендована література

Основна

 1. Вандич П. Ціна свободи: Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення. – К.: Критика, 2004.
 2. Всесвітня історія ХХ ст.: для тих, хто готується до іспиту / О. В. Гісем, В.М. Даниленко, Ф. Л. Левітас, А. Л. Ольбішевський, П. П. Панченко, А. Д. Подобєд. – К.: Ніка-Центр, 1999. – 400 с.
 3. Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2002 рр.: навч. посібн. / В. П. Газін, С. А.  Копилов. – К, 2004.
 4. Дергачев В. Цивилизационная геополитика (Геософия): учебник для вузов. – К.:ВИРА-Р, 2004.
 5. Постоловський Р. М., Пугач Є. П., Страшнюк С. Ю. Встановлення тоталітарних режимів у країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1944-1953) / Р. М. Постоловський, Є. П. Пугач, С. Ю. Страшнюк. – Харків, 2000.
 6. Козицький А. М. Новітня історія Азії та Африки. / А. М. Козицький. – Львів, 2005.
 7. Шейко В. М. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) / В. М. Шейко: В 2 т. – Х.: Основа, 2001.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17