Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету

Інформація про навчально-методичне забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі українознавства та латинської мови, на 2012-2013 н.р.

№ з/п

Спеціальність

Назва дисципліни

Вид 

НМКД

Назва

Автор

Видавництво,

рік видання

1 Ф
ТПКЗ
КФ
Латинська мова

Підручник 
( укр. мовою)
Латинська мова Є.І.Світлична
І.О.Толок.
Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 404 с.
    Учебник
(рос. мовою)
Латинский язык Светличная Е.И. 
Толок И.А.
Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 348 с.
    Textbook (навчальне видання англ. мовою) Latin for pharmacy students Svetlichaya Y.I.
Tolok I.A.
Volobuyeva E.A.
Kharkov: Publishing house of NPHaU, 2003. – 212 p.
    Навч. посіб.
( укр. мовою)
Studemus Latinam: Вивчаємо латину Світлична Є.І.
Толок І.О.
Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 177 с.
    Навч. посіб.
( укр. мовою)
Латинська термінологія в косметології та аромології Світлична Є.І.
Фель О.Л.
Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2004. – 56 с.
    Учеб. пособ.
( рос. мовою)
Studemus Latinam. Изучаем латынь Светличная Е.И.
Толок И.А.
Х: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 177 с.
    Учеб. пособ.
(англ. мовою)
Studemus Latinam.We Learn Latin: Manual for Individual Students’ Work Svetlichnaya Y.I.
Tolok I.A.
Volobuyeva E.A.
Kharkov: Publishing House of NUPh, 2006. – 112 p.
    Навч. посіб.
( укр. мовою)
Фармацевтична латинь. Питання та завдання Світлична Є.І.
Толок І.О.
Х.: УкрФА, 1999. – 88 с.
    Учеб. пособ. 
( рос. мовою)
Фармацевтическая латынь. Вопросы и задания Светличная Е.И.
Толок И.А.
Савина В.В.
Харитонова Н.В.
Х.: Изд-во НФаУ, 2007. – 
84 с.
    Словник Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений.  Светличная Е.И.
Толок И.А.
Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 288 с.
    Багатомовний словник Фармацевтична термінологія. Terminologia pharmaceutica polіglotta: для студ. вищ. навч. закладів  Є.І.Світлична
В.І.Базарова 
О.О.Волобуєва 
А.А.Берестова М.Ю.Половнікова
Під загал. ред. канд. 
філол. наук
доц. Є.І.Світличної 
Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 149 с.
    Методичні рекомендації Методичні вказівки та контрольні завдання з латинської мови (для студентів заочної форми навчання фармацевтичних вузів та факультетів )  Марюхніч Л.Г.
Світлична Є.І.

Х.: Вид-во НФАУ, 2000. –
32 с.
    Методичні рекомендації Латинська мова: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання фармацевтичних вищих навчальних закладів та факультетів (спеціальності “Фармація”, термін навчання 4,5 р.) Світлична Є.І.
Базарова В.І.
Х.: Вид-во НФаУ, 2004. – 
50 с.
    Методичні рекомендації Латинська мова: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання фармацевтичних вузів та факультетів (термін навчання 5,5 років)  Світлична Є.І.
Базарова В.І.
Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 
88 с.
КФ   Навч. посіб. Клінічна термінологія Є.І.Світлична
В.І.Базарова 
Л.Г.Жук
Х., Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 168 с.
ЛД


  Навч. посіб. Латинська мова з медичною термінологією Іваницька П.Ф. .Рівне: 2001.–316 с.
    Навч. посіб. Studemus Latinam .Вивчаємо латину
(для спец. ЛД)
Світлична Є.І. 
Фель О.Л.
Синиця О.О.
Х.: Вид-во НфаУ, 2008. –
112 с.
ТФП
БТ
  Підручник Латинська мова (для факультета промислової фармації) Є.І.Світлична
І.О.Толок
В.І.Базарова
О.Л.Фель
Х.: Вид-во НФАУ, 2001. – 216 с.

БТ
  Навч. посіб. Lingua Latina. Латинська мова (для студентів спеціальності “Біотехнологія” ) Є.І. Світлична 
Н.О.Томарева
І.В.Постолова
Х.: 2012. – 192 с.
      Методичні рекомендації Методичні вказівки та контрольні завдання з латинської мови для студентів заочної форми навчання фармацевтичних вузів та факультетів (спеціальність “Біотехнологія” , термін навч. 4,4 р.)  Є.І. Світлична 
І.В.Постолова
Н.О.Томарева
Х.: НФАУ, 2011. –47 с.
2 Ф
ТПКЗ
КФ
ЛД
ТФП
БТ
Українська мова (за про-фесійним спрямуван-ням)

Підручник Фахова мова фармацевта Є.І.Світлична 
А.А.Берестова
О.О.Тєлєжкіна
Х.: Тім Пабліш груп,–, 2012. – 260 с.
      Навч. посіб. Культура мовлення О.О. Тєлєжкіна Х.: Вид-во НФАУ, 2009. – 
88 с.
      Навч. посіб. Культура наукової мови Н.О.Лисенко
О.О. Тєлєжкіна
Х.: Вид-во НФАУ, 2012. – 
190 с.
  Ф
ТПКЗ
КФ
ЛД
ТФП
БТ
ЕП
М
МО
  Підручник Українське ділове мовлення Є.І.Світлична 
А.А.Берестова
А.Є. Прийомко
О.Ю. Бронникова
Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002.–320 с.
      Навч. посіб. Практикум зі стилістики української мови: науковий та офіційно-діловий стилі Є.І.Світлична
А.А.Берестова 
Ю.О. Цвяшко
В.Н. Піддубна 
Л.Г. Жук
Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 256 с.
      Навч. посіб. Граматичний практикум з української мови для самостійної роботи студентів А.А.Берестова 
О.О.Тєлєжкіна
Х.: Вид-во НФАУ, 2012. – 
85 с.
      Методичні рекомендації Методичні вказівки та контрольні завдання з ділового українського мовлення ( для студентів заочної форми навчання фармацевтичних вузів та факультетів) А.А. Берестова Х.: Вид-во НФАУ, 2000. –
32 с.
      Методичні рекомендації Українська мова (за професійним спрямуванням): Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальностей “Економіка підприємства”, “Маркетинг”, “Менеджмент організацій”)  А.А.Берестова Х.: Вид-во НФаУ, 2003. –
56 с.
      Методичні рекомендації Методичні вказівки та контрольні завдання з української мови ( за професійним спрямуванням) ( для студентів заочної форми навчання відділення “Фармація”) А.А. Берестова Х.: Вид-во НФаУ, 2010. –
72 с.
      Методичні рекомендації Методичні вказівки та контрольні завдання з української мови за професійним спрямуванням ( для студентів заочної форми навчання відділення “Фармація”, “Клінічна фармація”, “Технологія парфумерно-косметичних засобів”)  А.А. Берестова Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – с.
 
Ф (підфак)
  Навч. посіб. Українська мова для іноземців Н.О.Лисенко
Р.М.Кривко
Є.І.Світлична 
Т.П.Цапко
К.: Центр учбової літератури. - 2009. – 240 с.
      Методичні рекомендації Методичні рекомендації та тренувальні вправи з української граматики для студентів-іноземців підготов. факультету  Н.О.Лисенко Х.: Вид-во НФаУ, 2009.– 
85 с.
3 Ф
ТПКЗ
КФ
ЛД
ТФП
БТ
ЕП
М
МО
Історія України Навч. посіб.
( укр. мовою)
Історія України: соціально-політичний аспект Н.М. Савченко Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 380 с.
      Навч. посіб.
( укр. мовою)
Практикум з історії України Н.М.Савченко. Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 228 с.
      Учеб. пособ.
( рос. мовою)
История Украины Н.Н.Савченко
Р.И.Филиппенко
С.М.Куделко
О.К.Малютина /
под ред. С.Н.Смоленкского
Х.:Тимченко, 2010. – 272 с.
      Textbook for students of higher school (навчальне видання 
англ. мовою)
History of Ukraine N.N. Savchenko
R. I. Filipenko
S. M. Kudelko O. K. Malyutina
E. A. Volobuyeva / 
ed. by S. N. Smolensky
Kharkov: NUPh: Golden Hages, 2011. – 224 p.
      Збірник тестів Збірник тестів з історії України Р.І.Філіппенко
Н.М.Савченко
О.К. Малютіна
Х.: Вид-во НФаУ, 2011.– 
32 с.
      Навч. видання. План-конспект лекцій з історії України Н.М.Савченко
О.К. Малютіна
Р.І.Філіппенко
Х.:Тимченко, 2012. – 109с.

 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18