Кафедра українознавства та латинської мови

Національного фармацевтичного університету

Невпинний розвиток інформаційних технологій дозволив суттєво урізноманітнити форми проведення освітнього процесу. В умовах інтеграції вітчизняної вищої школи в європейський науковий та освітній простір та реалізації академічної і наукової мобільності застосування інтернет-технологій надає можливість не тільки довільного пошуку потрібних даних у загальносвітовому банку інформації, але й системного та мотивованого дистанційного отримування знань з обраних спеціальностей.

Протягом 2007-2008 рр. кафедра як ініціатор, автор ідей, розробник структури проекту та локальний координатор брала активну участь у підготовці документів спільного міжнародного проекту «Redesigning for e-learning Curricula in Humanitarian subjects» (ReeCH), який передбачав вивчення європейського досвіду з дистанційної освіти, модернізацію програм, змістовного наповнення та розробку дистанційних курсів «Латинська фармацевтична та медична термінологія», «Професійна мова фармацевта та лікаря», «Біоетика», а також їх практичне впровадження в навчальний процес в режимі e-learning та blended education.

В проекті також брали участь:

 • Fachhochschule fur Technik und  Wirtschaft Berlin (м. Берлін, Німеччина);
 • International Book and Media Agency (м. Берлін, Німеччина);
 • EMRC-Educational Media Research Centre, University of Limerick (м. Лімерік, Ірландія);
 • Nicolaus Copernicus University (м. Турун, Польща);
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна);
 • Львівський Національний медичний університет ім. Д. Галицького (м. Львів, Україна);
 • Новосибірський  державний університет (м. Новосибірськ, Росія);
 • Ростовський державний медичний університет (м. Ростов, Росія).

Попри те, що усі документи для участі у конкурсі «Tempus-IV» були оформлені належним чином і подані до Європейської комісії в Брюсселі вчасно, зазначений творчий колектив не отримав грант. Але усі досліджені матеріали і власні розвідки дозволили кафедрі українознавства та латинської мови плідно працювати над розробкою  дистанційних курсів. На разі Центр дистанційних технологій навчання НФаУ демонструє результати роботи педагогічного колективу щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання. На даному етапі створений інтерактивний освітній простір умовно поділяється на дві складові: дистанційну підтримку самостійної роботи студентів (матеріали апробовані й активно використовуються в навчальному процесі студентами всіх спеціальностей) та дистанційні курси для студентів-фармацевтів з усіх дисциплін (на платформі Moodle), розроблені відповідно до вимог для ліцензування таких курсів в Україні. Викладачами української мови кафедри українознавства та латинської мови НФаУ створено обидва варіанти ресурсів курсів з усіх предметів, що викладаються на кафедрі.

Міжнародне наукове співробітництво триває і далі. Наукові роботи викладачів кафедри знаходять поціновувачів  і за межами України. У відповідь на неодноразові запрошення НП «СибАК», товариства, що спеціалізується на проведенні міжнародних науково-практичних конференцій з дистанційною формою участі, викладачі кафедри беруть участь у конференціях відповідного профілю, зокрема у ХХIV Международній заочній научно-практичній конференції «В мире науке и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» (10 червня 2013, Росія, м. Новосибірськ) та XXV Міжнародній заочній науково-практичній конференції «У світі науки та мистецтва: питання філології, мистецтвознавства та культурології» (Росія, м. Новосибірськ, 8 липня 2013 року).

Отримання гранту дозволило молодому спеціалісту кафедри -  викладачу Волох Т.Ю. (Кальченко) відвідати у лютому 2015 року Winter School “Circulation and Collaboration: Perspectives for / in Interdisciplinarity” (Tartu, Estonia).

Педагогічний колектив кафедри українознавства та латинської мови НФаУ запрошує до співробітництва колег, які цікавляться питаннями дистанційного вивчення гуманітарних дисциплін, а також викладанням української мови як іноземної!

На сторінці "Контакти" діяє активна форма для зв'язку із нами, чекаємо на пропозиції, пропонуємо обмін досвідом.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21